Palestinsk tv sprer Jødehat og demonisering av Israel.

Fra Nrk.no/
10. februar 2013.

En Palestinsk tv-kanal, delvis kontrollert av de Palestinske myndighetene, formidler tidvis Jødehat og et demoniserende bilde av Israel, mener det norske Holocaustsenteret.

Norske myndigheter bidrar med flere hundre millioner kroner i støtte til de Palestinske selvstyremyndighetene hvert år. Palestinsk tv, finansiert og delvis kontrollert av de Palestiniske selvstyremyndighetene, får nå kritikk for å støtte opp under et fiendebilde, som er med på å demonisere den Jødiske staten.

Øivind Kopperud er forsker ved Holocaustsenteret i Oslo.
- Forsker Øivind Kopperud mener, at Palestinsk tv tidvis formidler Jødehat. (Foto: Tormod Strand / NRK )

Øivind Kopperud har sett på flere innslag fra den Palestinske tv-kanalen. Han er ikke i tvil om. at disse innslagene har klare Antisemittiske trekk.

– Det blir et forsterket fiendebilde, som er med å demonisere den Jødiske stat, sier Kopperud.

Zions vises protokoller
Han har også sett innslag, som støtter opp om innholdet i Zions vises protokoller, et dokument, som det klart er slått fast, er et falsum. Disse protokollene forteller myten om, hvordan Jødene jobber i det skjulte for å få Verdensherredømme. Det er den Israelske organisasjonen "Palestinian Media Watch" (PMW), som har samlet eksemplene fra Palestinsk TV.

Denne organisasjonen, som hører til på høyresiden i Israelsk politikk, prøver å dokumentere, hvilke verdier Palestinsk TV og andre medier formidler til egen befolkning. De har blant annet gitt ut en bok med eksempler.

Organisasjonen selv sier de ikke tilhører noen politisk fløy i Israel. De mottar heller ikke pengestøtte fra noe regjeringsorgan, og politiske oppfatninger er ikke et tema, når organisasjonen ansetter oversettere og andre fagpersoner.

Nan Jaques Zilberdik er senioranalytiker i PMW.
- Nan Jaques Zilberdik er senioranalytiker i Palestinian Media Watch. Hun mener,demoniseringen av Israel har et stort omfang.

Danske Nan Jaques  Zilberdik er senioranalytiker i Palestinian Media Watch. Hun mener, demoniseringen har et stort omfang av Israel, og Jødene. Hun mener, Norske politikere ville blitt overrasket over innholdet i en del av disse sendingene.

Palestinsk barne-TV
Et innslag på Palestinsk barne-TV kan tjene som eksempel. Ei jente ved navn Leila får framsi et dikt. Det går omtrent slik: «Våre kriger var for Al Aqsa-Moskeen. Vår fiende Zion er Satan med hale».

Programlederne og de andre i studio gir henne ros og applaus. I andre programmer kommer det fram opplysninger om blant annet,at Israel sprer narkotika til Palestinske ungdommer, at Israel torturerer og selger organer fra Palestinske fanger, og at Israel har forgiftet Yasir Arafat.

Har dokumentasjon
Emad Alsafar er programdirektør for Palestinsk TV. - Programdirektør Emad Alsafar avviser beskyldningene om Jødehat, og at de har dokumentasjon for påstandene. Den generelle anklagen om demonisering og Antisemittisme avviser han. – Vi har ingen problemer med Jødene, men vi har problemer med okkupasjonen, sier han i et intervju med NRK.

Han medgir, at det av og til i direktesendinger kan komme fram uheldige synspunkter, men at dette alltid blir forsøkt korrigert i ettertid. Alsafar mener, den Israelske organisasjonen PMW bevisst prøver å vri på det, som blir presentert på Palestinsk TV.

– Jødenes mentalitet
En rundspørring, NRK har gjort ulike steder i Jerusalem og Vestbredden, viser, at myten om Zions vises protokoller er levende blant Palestinere. En mann, NRK snakker med i Ramallah,
sier, at han tror, på protokollene, og han nekter å godta, at det er snakk om en forfalskning.

– Jeg tror ikke på, at det en forfalskning. Jeg tror, Jødene har skrevet dette. Dette er mentaliteten til Jødene, sier mannen. Også flere andre, NRK snakker med gaten, er sikre på, at Zions vises protokoller forteller sannheten om Jødenes planer om Verdensherredømme.

Palestinsk TV sender også programmer, som hyller fanger, som har drept sivile Israelere. En Palestiner er dømt til 14 ganger livstid for å ha planlagt et selvmordsangrep, der 13 sivile Israelere ble drept. Han er blant de, som blir hyllet. – Ære de, som har drept – Det er riktig å ære de, som har drept. Det er rett ut fra Islam, vi hedrer våre martyrer, sier en på gaten.

Rundspørringen viser, at dette er en utbredt holdning. En sier: – Profeten sier, vi skal bekjempe Jødene og drepe dem.

Det finnes ikke lignende hatytringer i toneangivende Israelske medier, sier Midtøsten-kjenneren Asgeir Ueland. Hvordan er det så med Israelske medier? Framstiller ikke de også Palestinerne som i bunn og grunn onde?

Den Norske Midtøsten-kjenneren Asgeir Ueland har fulgt Israelske medier tett i mange år. Han mener, at det i toneangivende Israelske medier, både aviser, radio og TV, ikke forekommer lignende hatytringer. Derimot forekommer det hatbudskap i bosetternes egne medier og i medier, som hører til langt ute på Israelsk høyreside, forteller han.

Dette er et bilde, som støttes av også andre kilder, NRK har vært i kontakt med.

300 mill. kroner fra Norge årlig
Norge har siden 2008 gitt over 300 millioner kroner årlig i budsjettstøtte til de Palestinske selvstyremyndighetene. Det er de, som finansierer og delvis kontrollerer Palestinsk TV.

Statssekretær Torgeir Larsen har lest materialet fra Palestinian Media Watch. Han innrømmer, at det er eksempler på Antisemittisme og Jødehat her, men han er opptatt av, at dette er eksempler.

Han viser også til, at PMW har sin egen dagsorden, og at dette er en kamparena. Statssekretær Torgeir Larsen. - - Ikke aktuelt å kutte Norsk støtte til Palestinerne, sier statssekretær Torgeir Larsen. Larsen sier, at Norge har tatt opp disse tingene med Palestinske myndigheter, men at det ikke er snakk om å trekke tilbake den Norske støtten.

Den norske støtten går til å bygge Palestinske institusjoner.

Aldri del av vår historie
Det har ikke vært mulig for NRK å få et intervju med Palestinske selvstyremyndigheter, men den Palestinske representasjonen i Norge skriver i en e-post til NRK, at Jødehat aldri har vært en del av Palestinsk kultur, ideologi eller historie.

– Problemet har sin rot i okkupasjonen, og den Israelske regjeringen, som framhever Israel som en Jødisk stat, og som krever av resten av Verden å bli anerkjent som det.

Kritikken i våre sendinger er rettet mot bruddene på våre rettigheter, som gjøres av den Israelske okkupasjonen og de ulovlige bosettingene, heter det videre.

– Fokus bør være på å stoppe stereotypisering av andre kulturer og religioner, og på å bruke media som et viktig verktøy for å bringe nasjoner sammen for å etablere varig og virkelig fred, skriver det Palestinske representasjonskontoret i Norge.