Forlag beklager utelatelse av Israel fra sitt atlas.

Fra Israeltoday.no/
2. januar 2015.

Harpercollins - et av Verdens største Engelskspråklige forlag - beklaget denne uken,  etter at det viste seg, at et nytt atlas, trykt for skolene i Midtøsten, utelot staten Israel.

Det aktuelle kartet viser Syria og Jordan, som strekker seg til Middelhavet, mens Gaza og Vestbredden er klart identifisert, men Israel er helt blitt borte fra kartet.

Harpercollins først prøvde å rettferdiggjøre unnlatelsen ved å bemerke, at kundene i Persiabukta mente, det ville være "uakseptabel" å kunne identifisere Israel på kartet, og at den Jødiske staten derfor ble slettet for å tilpasse "lokale forhold."

Dette utløste et ramaskrik fra Kirkens ledere i Storbritannia, som anklaget forlaget for faktisk å skade utsiktene for fred i Midtøsten. "Publiseringen av dette atlaset vil bekrefte Israels antakelser om, at det eksisterer fiendtlighet mot sitt eget land fra deler av den Arabiske verden.

- Det vil ikke hjelpe til med å bygge opp en ånd av tillit, som kan føre til fredelig sameksistens, sa Biskop Declan Lang, leder av den internasjonale avdeling for biskopene, til det Britisk Katolske tidsskriftet The Tablet.

Dr. Jane Clements, direktør i Rådet for Kristne og Jøder, la til, at kartene kan være et svært virkningsfullt verktøy, når det gjelder de-legitimeringen [av Israel] fra de andre [motstanderne] og kan føre til forvirring snarere enn klarhet.

Forlaget sendte senere ut en unnskyldning som sa:
- Harpercollins beklager utelatelse av navnet Israel fra vårt Midtøsten Atlas. Dette produktet har nå blitt fjernet fra salg i alle områder, og hele det gjenværende opplaget vil bli destruert.

Harpercollins beklager oppriktig denne utelatelsen og den skade, vi har forårsaket.   