Hvorfor griber Gud ikke ind?

Fra Facebook.
1. juni 2015.

Hvordan kan vi forvente, at Gud gir oss sin velsignelse og beskyttelse, når vi befaler Ham å la oss være alene?

" Jeg tror, det startet, da Madeleine Murray O'Hare klaget og sa, hun ikke ville ha bønn på skolene våre. Og vi sa: "GREIT." Så var det noen, som sa: "Vi skal ikke lese i Bibelen på skolene", Bibelen som sier: "Du skal ikke drepe, Du skal ikke stjele, og du skal elske din fiende som deg selv. Og vi sa: "GREIT."

Så sa Dr. Benjamin Spock, at vi ikke skulle straffe barna våre, når de oppførte seg dårlig, fordi deres unge personlighet kunne ta skade, og vi kunne ødelegge deres selvtillit. (Dr. Spock's sønn begikk selvmord.) Og vi sa: "En ekspert bør vite, hva han snakker om. GREIT."

Så sa noen, at lærere ikke bør lære ungene disiplin, når de gjør gale ting. Skolens administrasjon sa, at "Ingen voksne skal ta på en elev, når han oppfører seg dårlig, fordi vi ikke vil ha dårlig publisitet, og vi vil i hvert fall ikke bli saksøkt!" (Det er stor forskjell på disiplin og juling, ydmykende tilsnakk, å slå m.m.) Og vi sa: "GREIT."

Så sa noen at våre døtre, at de kan ta abort, hvis de vil, og de trenger ikke engang fortelle det til foreldrene. Og vis sa "GREIT."

Så kom noen vise ledere i skolen og sa: "Siden gutter er gutter, og de sannsynligvis vil gjøre det uansett, la oss gi dem så mange kondomer, som de ønsker, så de kan skaffe seg litt morsomme og spennende erfaringer, uten at vi forteller foreldrene, at de har fått dem på skolen. Og vi sa "GREIT."

Så kom det noen viktige politikere og sa, at det ikke spilte noen rolle, hva vi gjorde privat, så lenge vi gjorde jobben vår. Vi sa oss enige, og vi sa, vi ikke brydde oss om, hva noen, inkludert Presidenten, gjør privat, så lenge jeg har en jobb, og økonomien går bra.

Så kom det noen andre og sa: "La oss trykke magasiner med bilder av nakne kvinner og kalle det sunnhet, en hyllest til kvinnens skjønne kropp. Og vi sa: "GREIT."

Så tok noen skrittet videre og publiserte bilder av nakne barn og gikk enda lengre ved å gjøre dem tilgjengelig på Internett. Og vi sa "GREIT, det er vel et ledd i menneskers frie vilje."

Så kom underholdningsindustrien og sa: "La oss lage TV-show og filmer, som fremmer egoet, vold og pervers sex. Og la oss lage musikk, som handler om drap, stoff, mord, selvmord og satanisk tema." Og vi sa: "Det er jo bare underholdning. Ingen tar det seriøst. GREIT."

Nå spør vi oss selv, hvorfor våre barn ikke har samvittighet, hvorfor de ikke kan skille rett og galt, hvorfor de ikke gjør dem noe å drepe fremmede, skolekamerater og seg selv. Sannsynligvis, hvis vi tenker lenge og hardt nok, kan vi nok finne det ut. Det har nok med utrykket "vi høster som vi sår" å gjøre.

"Kjære Gud, hvorfor reddet du ikke denne lille jenta fra å bli drept i klasserommet?" Gud svarer: "Kjære bekymrede student, jeg er ikke tillatt på skoler."

Det er rart, hvor enkelt det er for folk å kaste Gud i søpla, og deretter undre seg over, hvorfor Verden går til Helvete. Det er rart, hvordan vi tror alt, som står i avisene, men stiller spørsmål ved alt, Bibelen sier. Det er rart, hvordan alle vil til Himmelen, og hevder, de ikke trenger å gjøre, tro, si eller gjøre noenting, som står i Bibelen. Det er rart hvordan noen kan si, "Jeg tror på Gud", men i sitt liv følger de Satan, som forresten også "tror" på Gud.

Det er rart, hvor raske vi er til å dømme, men vil helst ikke bli dømt selv. Det er rart, hvordan vi kan sende tusenvis av morsomme mailer, og de sprer seg som ild i tørt gress, men får vi en mail, som handler om Gud, tenker vi oss nøye om før, vi deler den med andre.

Det er rart, hvordan det frekke og vulgære får passere fritt gjennom cyberspace, men den offentlige diskusjonen om Gud er undertrykket i skoler og på arbeidsplasser. Det er rart, hvordan mange Kristne virkelig er tent for Jesus på søndager og på møter i Kristelige sammenhenger, men er fullstendig usynlige resten av uka.

Av Anne Graham.