Hvorfor Tredje Verdenskrig kan være nærmere, enn vi tror.

Fra Sokelys.com/
1. juni 2015.

Begrepet “Den Tredje Verdenskrig” er et begrep, som har skremt vannet av mennesker i mer enn 60 år. Mange Kristne har hørt eller lest profetier om, at en Tredje Verdenskrig vil komme, og mange Kristne leser profetordet i Skriften dithen, at en Tredje Verdenskrig er en forutsetning både for, at Antikrist kan tre frem, og at Menighetens bortrykkelse vil kunne finne sted.

Vår kjære og nå avdøde Emanuel Minos siterte ofte denne profetien omkring Den Tredje Verdenskrig: “Den tredje Verdenskrigen kommer til å starte på en måte, som ingen hadde ventet  – og ifra helt uventet hold.”

Andre igjen mener, at de konflikter, vi i dag kan bivåne i Midtøsten og Ukraina, kan være en sped start på en Tredje Verdenskrig, og andre igjen peker på situasjonen i Sør-Kinahavet, hvor Kina viser militære muskler.

USA og Kina føler hverandre nå på tennene i Sør-Kina have,t og USA vurderer nå, å utplassere marinestyrker i Sør Kinahavet som en respons på den Kinesiske militære opprustning.

Rick Wiles i “TruNews” ser noe langt mer farlig i vår fremtid enn Kinesisk etterretning. Nemlig Den Tredje Verdenskrig.

Sør-Kinahavet er et område med mange omstridte territoriale krav, og dersom USA tyr til tiltak og blander seg inn, vil Kina anse dette som provoserende, melder CNN. Er et slikt skritt sammenlignbart med attentatet på Franz Ferdinand? Et attentat, som utløste Første Verdenskrig.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noget er i gære, men ingen kan endnu sige, hvordan det vil gå.