Forhandlinger og “rett til å vende tilbake”.

Fra Miff.no/
1. januar 2015.
Av Odd Myrland.

Det, som mer enn noe annet hindrer fred mellom Israel og naboene, er, at Araberne generelt og Palestinerne spesielt krever en “rett til å vende tilbake” som ingen andre flyktninggrupper har hatt. Det innebærer, at Jødene mister det eneste lille området, de har, hvor de kan være frie og styre seg selv, nemlig Israel.

Israel er litt mindre enn Nord-Trøndelag fylke. Det stemmer med Israelske kilder, at i noen av forhandlingene mellom Israel og Palestinerne har Palestinske forhandlere gått med på at et forholdsvis lavt antall Palestinere skal kunne “vende tilbake”.

Men hva nytter det, når Arafat og andre Palestinske ledere etterpå sa, at forhandlerne ikke har noe mandat til å oppgi Palestinernes “rett” på dette feltet. Dette hamres inn dag for dag i skoler, TV-programmer, erklæringer, Moskeer osv.

Det blir ikke bedre av, at Norsk Folkehjelp og mange andre støtter denne “retten” som “hellig”, en “rett” ingen andre flyktninger har hatt, når det er gått flere tiår, siden de flyktet. I denne forbindelsen er det viktig å få med seg, at det har flyktet flere Jøder fra Arabiske land enn Arabere fra Israel.

Jødene utgjorde ca. 2 % av befolkningen i “det Arabiske hjemland”, før Israel ble opprettet. Nå er Jødene fordrevet fra 99,8 % av dette området. Det er ingenting, som tyder på, at ikke Jødene vil bli drept og fordrevet fra de siste 0,2 % av området, nemlig lille Israel, hvis Jødene mister flertallet og kontrollen.

I den forbindelsen er det vigtig, at det største Palestinske partiet, Hamas, har i sitt program, at en dag skal alle verdens Jøder drepes. Det forkynnes også i Moskeer. Så lenge Palestinerne krever “rett til å vende tilbake”, og til og med får oppmuntring til kravet av Norsk Folkehjelp, Kirkenes Verdensråd og mange andre, er fred umulig. Da er alle forhandlinger om andre ting en vits.

At mange Israelere er i ferd med å miste alle illusjoner, er ikke så rart. Uansett hvilke innrømmelser Israel gjør angående grenser, vann m.m., vil det ikke bli en fred, hvor det finnes en varig stat med Jødisk flertall.

Mange Israelere kan ikke se, hvorfor de skal gi store innrømmelser, når motparten ikke gir reelle innrømmelser, men står fast på krav, som vil føre til, at Israel blir en Arabisk stat. Da fører Israel en politikk, som man håper gjør det mulig å holde volden på et forholdsvis lavt nivå i en situasjon, hvor det ikke kan bli fred i overskuelig framtid.

Jødene ser på de Kristne og andre minoriteter i Arabiske land. De vet, at de i prinsippet kommer i samme situasjon, som de Kristne er, hvis de mister kontrollen: Drept i tusenvis og fordrevet i hundretusenvis (over en million Kristne er fordrevet bare fra Irak siden 2003 – les mer hos Åpne Dører og Stefanusalliansen). Eller i beste fall bare truet og diskriminert i alle de Arabiske landene.

Og Verden, ikke minst de store kirkene, bryr seg nesten ingen ting. Norsk Folkehjelp, Kirkenes verdensråd, SV og andre forstår det kanskje ikke. Men du forstår det sikkert: Jødene vil ikke samarbeide om sin egen henrettelse.