2015 profetier: Dollar kollaps, militærkupp mot Obama, rasekrig, lovløshet og kaos kommer til Amerika i 2015.

Fra Sokelys.com/
1. januar 2015.

2015 er nå kommet. og mange spør seg. hva som ligger fremfor oss i året, vi akkurat har gått inn i. For Norges del vil det mest sannsynlig bli en økonomisk nedtur, som vil gjøre flere Nordmenn fattige og ytterliger øke forskjellen mellom rike og fattige. En fallende oljepris og svekket krone er ikke godt nytt for dem, som fra før sliter, og tendensen vil bli økt arbeidsledighet og flere konkurser i året. som kommer.

Imidlertid er disse forsiktige illevarslende signalene bare som blåbær å regne opp i mot det, som har blitt profetert av navn som Rick Joyner, Brian Thompson, John Paul Jackson, Micke Bickle, Bobby Conner, Terry Bennett og en rekke andre forkynnere med “profetisk tjeneste”.

Mangt og meget ligger foran oss i året, vi akkurat har gått inn i. Man behøver ikke å være rare profeten for å kunne forutsi, at tøffere økonomiske tider ligger foran for oss Nordmenn, og man behøver heller ikke spesiell profetisk gave til å kunne si, at vi i løpet av året vil komme til å se fenomener og hendelser, vi gjenkjenner fra det profetiske ord i Bibelen.

Det vil fremdeles ble utkjempet kriger i 2015, jordskjelv vil finne sted og falske profeter og Messias-skikkelser vil heller ikke ta pause i 2015. Både her hjemme og ute vil Gud gjennom ulike hendelser og begivenheter forsøke å få mennesker i tale, slik at de kommer til tro på Guds sønn og får sine synder utslettet i Lammets blod.

På den annen side, foran hvert eneste årsskifte popper det opp haugevis av figurer av mer eller mindre tvilsom karakter, som hevder seg å ha fått direkte åpenbaringskunnskap - eller hatt syner og visjoner, ofte i detaljer – om, hva som skal komme til å skje i året, som ligger foran.

Også på sosiale medier som You Tube florerer det av profeter, som enten spår dommedag og ulykker, eller og dem, som hevder at fred, velstand og endeløs lykke ligger foran oss i året som kommer.

Blant de videoer, jeg selv har sjekket ut, har jeg funnet bastante spådommer, som går på alt. fra at Bortrykkelsen vil komme, til at de to vitnene i Åpenbaringsboken vil stå fram i 2015.

Andre forutsier, at 2015 vil bli året, da Antikrist trer frem, mens andre igjen snakker om militærkupp i USA, og at Dollaren vil kollapse og USA vil falle inn i lovløshet og kaos.

I følge budskapet til Brian Thompson lagt ut på You Tube den 19 november 2014 vil Det Hvite Hus bli satt i brann, og Russland vil invadere USA og en rekke andre større hendelser vil inntreffe i 2015.

Se og hør det sterke budskapet og døm selv: https://www.youtube.com/watch?v=_XR91-QNHAg

Vil Dollaren kollapse? Den enorme Amerikanske statsgjelden er i lengden ikke bærekraftig, og mange tror, at Dollaren innen relativt kort tid vil komme til å kollapse. Kan dette skje i 2015?