Hvis avtalen med Iran er god, hvorfor vil man da skjule den for Israel?

Fra Miff.no/
18. februar 2015.
Av Tor-Bjørn Nordgaard.

Benjamin Netanyahu mener, USA holder tilbake informasjon om statusen i atomforhandlingene med Iran. Han frykter, at avtaleforslaget, som ligger på bordet, kan være livsfarlig for Israel.

Siden søndag har det versert rykter i flere medier om, at Obama-administrasjonen skal ha bestemt seg for ikke å informere Israel om den videre utviklingen i atomforhandlingene med Iran, fordi de mener, det Israelske lederskapet undergraver forhandlingene og bruker kontroversene til politisk vinning. Det hvite Hus og det Amerikanske Utenriksdepartementet har avvist påstandene.

Tirsdag skrev imidlertid New York Times, at stadig flere kilder bekrefter, at det er i alle fall noe hold i anklagene. En av de involverte forhandlingspartnerne skal ifølge avisen ha blitt advart mot å være for åpen med Israelerne: ”fordi alt, vi sier, vil kunne bli brukt på en selektiv måte”. Flere ikke navngitte kilder fra både EU og USA kommer med lignende utsagn.

Tolker utfrysning som motreaksjon mot kongress-tale
Fra Israelsk side forstås den tilsynelatende manglende kommunikasjonsviljen fra Amerikanerne som en motreaksjon fra Obama på, at Netanyahu planlegger å tale i den Amerikanske kongressen neste måned.

Den Israelske Premierministeren er invitert av ordføreren i Representantenes hus til å legge frem sitt syn på forhandlingene om Irans atomprogram tirsdag 3. mars. Invitasjonen ble utstedt og akseptert, uten at Det hvite Hus eller representantene fra Demokratene var klar over det.

President Obama har motsatt seg planen, fordi han mener, det ikke er konstruktivt i forhandlingene med Iran. Også i Israel har Netanyahu fått mye kritikk, fordi talen kommer nær opp til det Israelske Knesset-valget, og vil kunne fungere som et innspill i den Israelske valgkampen.

Både Obama og Utenriksminister John Kerry har varslet, at de ikke vil møte Netanyahu under USA-besøket i mars, og Visepresident Joe Biden har varslet, at han vil være på utenlandsreise og ikke kan møte i Kongressen for å overvære talen. Netanyahu mener på sin side, at det er hans plikt å benytte enhver anledning til å advare mot en potensielt farlig atomavtale med Iran.

New York Times bemerker, at i en tid, der Netanyahu setter alle kluter til for å vinne Knesset-valget 17. mars, mens Obama legger stor prestisje i å oppnå en avtale med Iran innen fristen ved utgangen av mars, ser det nå ut, som at det diplomatiske forholdet mellom de to ”er på nivå med å kommunisere ved å skrive lapper til hverandre på kjøleskapsdøren”.

Bare naturlig at Israel kjenner til avtaleutkastet
Netanyahu mener, det ville være naturlig å bli kontinuerlig og fullstendig oppdatert om statusen i forhandlingene.

– Iran vet, hva slags avtale det er, som skisseres i forhandlingene, og da er det bare naturlig, at Israel også kjenner til avtaleutkastet. Dersom det er noen, som mener, at det er en god avtale, hvorfor må den da skjules, uttaler han ifølge Times of Israel.

Netanyahu mener, at forslaget, de har fått høre snakk om så langt, ville sette Israel i fare.

– Det ville gjøre Iran i stand til å utvikle sin første atombombe i løpet av uakseptabelt kort tid. Og det ville gi Iran tillatelse til å bygge opp en industriell kapasitet til anrikning av Iran, som ville kunne resultere i mange bomber de kommende årene. Et regime, som åpent oppfordrer til ødeleggelse av Israel, ville da til slutt ha oppnådd midlene, de trenger, for å utføre sitt mål om folkemord, sier Premierministeren.

Vi er ikke tilskuere til, at vår skjebne avgjøres
Han understreker, at han ikke er imot å inngå en avtale med Iran, men at han er imot en dårlig avtale, noe, han mener, de tidligere lanserte forslagene tyder på, at det kan ende med.

Til tross for delte meninger både i Israel og USA om hans planlagte tale til den Amerikanske Kongressen, er han ikke i tvil om, at han vil gjennomføre avtalen.

– Ingen ansvarlig Israelsk Premierminister kan avvise en invitasjon til å snakke om et tema, som kan ha betydning for vår eksistens, til Verdens viktigste parlament, sier han.

– Hele poenget med Zionismen er, at det Jødiske folket ikke lenger skal være tilskuere til avgjørelser, som avgjør vår skjebne, sier Netanyahu.

Han bedyrer, at det er tidsfristen for atomforhandlingene som er årsaken til, at det er vigtig, at han holder denne talen akkurat nå, og at valget i Israel 17. mars ikke har noe med saken å gjøre.

- Menneskehetens største fare EU og P5+1 (de faste medlemmene i FN's sikkerhetsråd, altså USA, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina, samt Tyskland) har sammen med Iran satt frist til 31. mars på å oppnå en rammeavtale for begrensninger i Irans atomutvikling og heving av internasjonale sanksjoner mot Iran.

24. mars skal den Amerikanske Kongressen stemme over, om de skal gi sin tilslutning til forhandlingsresultatet, Obama da kan fortelle, de har oppnådd.

– Jeg mener, at Irans arbeid for å anskaffe atomvåpen er den mest umiddelbare sikkerhets-utfordringen, Verden står overfor. Jeg mener, den største faren, menneskeheten står overfor, er muligheten for, at en bevegelse eller et regime innenfor militant Islam skal bevæpne seg med masseødeleggelsesvåpen. Alt annet, vi ser i regionen vår og i Europa, vil blekne mot dette, advarer Netanyahu.

Han påpeker, at Iran er i gang med å bygge farlige allianser over hele regionen, og viser til hvordan den Iran-assosierte Houthi-militsen har tatt makten i Jemen, samt at deres allierte i Hamas og Hizbollah fortsetter å true Israel, nå også på Golanhøydene.

Irans omfattende rolle i det Bagdad-styrte Irak blir også stadig mer synlig.