"Den nye Antsemittismen" av Odd Sverre Hove - video.