Israels konge reiser til Washington under Purim.

Fra Israeltoday.no/
2. marts 2015.

Med Purim bare dager unna forbereder Premierminister Benjamin Netanyahu seg på å møte den Amerikanske kongressen tirsdag. Derfor presenterer vi denne analogien om Israels fortid og nåtid under den Persiske trussel og holdningen til Verdens ledere.

Og det skjedde at folket reiste seg opp for Premierministeren i Israel og erklærte:

- Allmektige minister for Israel, gå nå like før Purim 3. mars 2015, og tal til mannen i Det Hvite Hus. Minn ham på de onde planene, Tyrannen av Teheran har. Fortell ham, O minister om Tyrannens forsøk på å bringe ødeleggelse, tilintetgjørelse og utryddelse over det Jødiske folket i alle de landskap de bor.

- Mine kjære folk, svarte lederen av Israel, - Har jeg ikke allerede mange ganger gått i salene til mannen i Det Hvite Hus. Faktisk har jeg vært i Washington to ganger allerede i 2012 og 2013 under Purim for å advare ham om det Persiske plottet for å ødelegge vårt folk. Ja, har jeg ikke gjort det klart, for alle at Krigsherren fra Teheran vil bruke sverdet ikke bare over mitt folk, men over folkene i mange nasjoner?

- Amen, Amen sier jeg dere. Jeg har advart alle de med øre å høre om de forferdelig påfunn, Tyrannen fra Teheran pønsker på gjennom den ugudelige Hizbollah, Hamas og de andre onde Jihadister og spredningen av deres vold og gift i mange land. Jeg har vist dem i detalj om de nye masseødeleggelsesvåpene, som bygges i Teheran. Et våpen, som er kraftigere enn våre vogner og hester. Et våpen så stort, at det vil kunne slå solen til mørke og månen til blod som profetene tidligere har talt.

- Men akk, mannen i Det Hvite Hus har ikke kalt på meg disse månedene. Han har nå nektet meg tiltrede i hans saler og har sendt sine hoffmenn og mange andre tjenere ut for å advare meg om ikke å komme.

- Faktisk en rekke falske medieoppslag, så mange som sandkorn i havet, blitt spredd ut til alle de land, som erklærte, at jeg må bli støtt ut og satt bort. Mine egne folk har trodd på løgnene, og de vil også kaste meg bort fra deres syn, for at en ny Premierminister i Israel må oppstå, en leder, som ennå ikke kjenner den onde av Persia. Jeg kan ikke gå nå!

- Allmektige minister i Israel, ropte folket. - Hvem kan vi sende, uten deg? Hvem kan snakke om de onde gjerninger til Tyrannen i Teheran? Du alene har vokst opp i disse urolige land og har vært ansikt til ansikt med disse onde kreftene for å kjempe mot dem med dine egne hender. Bare du kan bringe lys til det, som er skjult i mørket.

Og så skjedde det, at Israels konge tok seg til Washington på Purimkvelden. Og mange folkeslag ropte det ene og det andre, men kongen av Israel ville ikke distraheres av de klager. Ja, all ropingen styrket bare hans beslutning om å bruke desto større kraft og myndighet.

Mannen i Det Hvite Hus var redd for, hva kongen av Israel ville si. Så han løp og gjemte seg i sin sal, låste dørene og stakk fingrene inn i ørene. Men akk, ordene til Israels konge var så høye, at de trengte helt inn i huset og kongeriket Amerika.

De ble opprørte, at deres keiser hadde handlet så tåpelig og lukket ørene for Israels konge, hans nærmeste allierte. Og det skjedde, at nok en gang kom frelsen til Jødene fra en annen kant. For Herren kastet Israels fiender inn i forvirring, og de begynte å slåss mot hverandre.

Muslim mot Islamister, Sjiaer kjempet mot Sunniene, Irakere mot Irakere, Syriske mot Syrerne. Og Herren tillot enda en Islamsk Stat å kjempe mot alle de andre Muslimske land, som deretter begynte å kjempe tilbake, før det hele braket løs i Midtøsten.

Og det skjedde, at bare Israel holdt stand til denne dag og ble et sted for glede og evig sikkerhet under beskyttelsen av den Høyeste.   