Jerusalems Kongeport, 'martyrenes port' og Jesu gjenkomst.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
16. marts 2015.

Jeg var ganske ny på troens vei - jeg ble en Kristen i 1972 - da jeg for første gang hørte om Kongeporten i Jerusalem. Vi var så heldige, vi som var ungdommer i Hunn kirke, at vi hadde en klokker i menigheten, som var så levende interessert i de Bibelske profetiene.

Han het Rolf Danielsen og er nå hjemme hos Herren. Takket være ham ble jeg interessert i Israel og Guds plan med Jødene allerede fra starten på troens vei.

Det var hjemme hos Rolf Danielsen, vi satt benket rundt et bord og lyttet til Bibelens profetiske ord. Så spennende det var! Det var der, jeg første gang fikk høre om Kongeporten, Tempelområdets østre port, porten hvor Israels Konger kom ridende gjennom, men som nå er stengt i påvente av, at Messias skal komme igjen!

Det var sannsynligvis gjennom denne porten, Jesus kom ridende på en eselfole på vei inn i Jerusalem. En dag skal Herren Jesus komme tilbake og sette sine føtter på Oljeberget, og så skal Han komme ridende inn i Jerusalem, mens hele folket vil hylle Ham.

Han har selv forutsagt dette: "Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er han som kommer i Herrens navn". (Matt 23:39)

Jeg ble minnet om dette, da jeg så dette vakre maleriet på Facebook. Det er malt av Arlene Prins Musselman. Maleriet viser derimot ikke Kongeporten, men den såkalte Stefanus-porten. Disse, som er kledd i hvite klær, er menighetens martyrer.

Maleriet er inspirert av ordene fra ÅpG 6:9-11: "Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden? Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt",

Vi lever i slike tider som dette, da martyrenes antall stadig øker. Måtte dette bildet inspirere oss til å be for alle, som lider, og som dør i troen på Jesus ene og alene, fordi de tror på Ham.