Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995.

Fra Balder.org/

"Fri Muslimsk Indvandring til Europa"
Hemmeligholdte EU-aftaler med 10 Asiatiske og Nordafrikanske lande: K ort link til denne side: http://balder.org/zed/euromeddk

Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995:
Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

Folder Dansk Kultur, Allerød Postomdeling, Omfattende politisk partnerskab om bl.a.:
1. Oprettelse af frihandelsområde samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.
2. Væsentligt flere EU-penge til partnerne
3. Kulturelt partnerskab.

Der garanteres respekt for Islam
Der gives garanti for respekt for mangfoldighed, dvs. for at fremme tålsomhed mellem forskellige samfundsgrupper. Vigtigheden af beslutsomt fælles felttog mod racisme, fremmedhad og utålsomhed understreges.

Tæt gensidig Europæisk-Muslimsk påvirkning mellem radio, fjernsyn, aviser og blade skal bevirke kulturel forståelse. EU vil aktivt fremme sådan gensidig påvirkning. Ungdomsudvekslinger er midlet til fremtidige slægtleds samarbejde.

EU har tilbudt 9 Muslimske landes befolkninger fri bevægelighed ind i EU. EU tilbyder som gengæld for håndgribelige politiske og økonomiske omstillinger partnernes fuldgyldige optagelse i det udvidede Europæiske indre marked og mulighed for at opnå fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, penge og mennesker.

Associationsaftaler er indgået med alle deltagere undtagen Syrien, som snart kommer med. (Uddrag af 28.11.2003 fra Euro-Mediterransk udenrigsministermøde i Napoli).

EU-optagelsesforhandlinger er indledt med Tyrkiet. Læs beretningen her : 6th Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers Naples, 2-3 December, 2003 Bekræftet af statsministeren 29.08.06 i korrespondance, hvor han 12.09. ikke ønskede at oplyse om, hvorfor Euromediterranien projektet i 11 år er fortiet af ham, regering og medier.

Tre uger efter terrorangrebet på WTO Center i New York faldt EU på knæ for Islam og bruger nu Euromediterranien som lynafleder: UNCCP Ministrene afviste som både farligt og ubegrundet ethvert lighedstegn mellem terrorisme og den Arabiske og Muslimske verden.

I denne sammenhæng blev vigtigheden af Barcelonaprocessen understreget af alle som et passende og anerkendt instrument til at fremme en samtale mellem ligeberettigede kulturer og civilisationer.

Ministrene enedes om at arbejde på at uddybe den bestående samtale mellem kulturerne og civilisationerne, idet man især ville rette opmærksomheden mod ungdommen, uddannelse, fjernsyn, radio, aviser og blade. (Referat fra 5.-6.10.2001 af Euromediterransk Udenrigsministermøde i Bruxelles)

EU og Europarådet ønsker vor 1000-årige identitet væk
'Kulturpolitik skal undgå den populære skelnen mellem „dem" og „os", idet den åbner for at fylde den enkelte med en fælles identitet/selvopfattelse'. (Traugott Schoefthaler, chef for Anna Lindh Foundation, Euromediterransk propagandaapparat) 
     

Identitet er roden til alle konflikter.'
(World Culture Forum Alliance, som er stiftet af Ford Foundation, der er uløseligt knyttet til USA's Council On Foreign Relations og CIA. EU og Europarådet er også tilknyttet.) Udenrigsministeriet er i færd med at opdrage os fra vore „stivnede fordomme" til Islamisk kultur.

EU Model
'Vi vil tage fat på stivnede fordomme og uvidenhed samt ændre den daglige „nyhedsjournalistik" i retning af beskrivelser af almindelige menneskers dagligliv, som kan skabe betagelse, genkendelse og fremme mellemfolkelig forståelse.

Vi vil ved hjælp af nye forsøg med billeder på offentlige pladser, i radio, TV, blade, aviser og reklamer tage fat på vore stivnede billeder af de fremmede. Og hertil lave fællesprojekter med dem.

Vi vil udvikle journalisters, skoleelevers og kunstneres mellemfolkelige færdigheder og udveksle folk fra disse grupper med Muslimske kolleger. Vi vil styre kunsten og kulturelle frembringelser. Vi vil påvirke læreruddannelsen og påvirke skolernes læseplaner til kulturel mangfoldighed ved hjælp af nyt undervisningsmateriale og ændring af skolebøgerne. Vi vil arrangere store Muslimske ungdomsfestivaler. Alt for at fremme samtale og forståelse."

I korrespondance af 12.9.2006 ønsker Statsministeren ikke at oplyse, hvorfor regeringen bøjer sig for EU's, UNESCO's, Europarådets og Den Arabiske Ligas krav om anførte opdragelsespolitik.

EU og regeringens CKU har indgået samarbejdsaftaler med Islamic Education, Scientific and Cultural Organization, hvis målsætning iflg. ISESCO-charterets artikel 5a er, at udbrede Muslimsk tankegang og levevis i hele Verden.

Euromediterranien er et skridt mod én-Verdensstaten
Når grænseoverskridende verdensdels-demokratier og samarbejdsforsamlinger er mulige, ligger globalt demokrati lige for.

Vore politikere tror, at vor og Islams (Koranens) målsætning er den samme:
'Vor forpligtelse over for de værdier, der betyder mest for os - frihed, tolerance og retfærdighed - er vokset endnu stærkere og dybere siden Londonbomberne. Det er vores forhold til den Islamiske verden, der også deler vore fælles idealer, også i dag..'

Aviser, radio og fjernsyn styres fra højere sted og tier om Euromediterranien.
Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden.

I forlængelse heraf tror vi ikke, at medierne skal styres udefra, men snarere at I finder måder at censurere jer selv på. Med hensyn til spørgsmålet om selvcensur vil jeg også bede jer betænke behovet for overvågning inden for jeres egne professionelle rækker. (Benita Ferrero Waldner, EU-kommissær for Udenrigsforbindelser og den Europæiske nabopolitik til udvalgte mediefolk 22.5.2006).

Benita Ferrero-Waldner - Intercultural dialogue:  'Vi vil udpege en kerne af journalister og meningsdannere, omkring hvilke man kan udvikle en varig ordning med udveksling af oplysninger og offentliggørelser med udgangspunkt i nord-sydforståelsen.'