Oppfordrer Obama til å gjøre mer for å stoppe ISIS masseslakt av Kristne i Syria.

Fra Sokelys.com/
26. februar 2015.

Den Islamistiske terrororganisasjonen kidnapper og henretter Kristne i økende tempo, mens Verden sitter og ser på.

Det Amerikanske senteret for lov og rett (ACLJ) sa torsdag, at bortføringen av opp mot 150 Kristne inkludert kvinner og barn av den Islamske Staten i Syria understreker, det haster for President Obama å lede en Verdensvid militær koalisjon for å stoppe masseslaktet av Kristne og få en stopp på den krigen, radikale Jihadister fører mot Kristne, som fortsetter med uforminsket styrke.

Det er fullstendig uakseptabelt, at President Obama, Vesten, FN og Verdenssamfunnet sitter stille å ser på den systematiske utryddelsen av Kristne, som blir utført av radikale Jihadister, sier Jay Sekulov, som er leder for ACLJ.

Hvor mange flere Kristne må bli myrdet av Muslimske Jihadister på grunn av deres religiøse tro, spør Sekulov, som etterlyser en konkret og målrettet strategi for å utrydde dette onde og brutale, som ISIS utgjør.

Faktisk er det slik, at den Islamske statens Jihadister blir modigere, når de ser, at Vesten forholder seg nesten passive til det, som skjer, og samtidig rekrutterer ISIS flere Jihadister.

Det er tydelig, at ISIS eller Islamsk Stat har som mål å fortsette sine målrettede henrettelser av Kristne. Det er derfor på høy tid, at Obama utviser lederskap og samler sammen en global koalisjon og sette i verk en effektiv strategi for å få stanset myrderiene av Kristne  og få stanset Jihadistenes krig mot Kristne.

Bortførelsene av Kristne i Syria, utført av ISIS, kommer bare dager etter, at radikale Islamister halshugde 21 Koptiske Kristne Egyptere i Libya. ISIS opptrapping av vold mot Kristne kom samtidig som, FBI torsdag pågrep og varetektsfengslet tre personer i Brooklyn New York, som er mistenkt for å ha planlagt å reise til Midt-Østen for å slutte seg til ISIS.

Det Amerikanske senteret for lov og rett (ACLJ) mener, at President Obamas mislykkede utenrikspolitikk fortsetter å forvanske å begrense en effektiv kamp mot ISIS.

Krever en omfattende militær operasjon
Den Vestlige militæraksjonen mot Islamsk Stat, som hittil har bestått i sporadisk bombing av ulike ISIS-mål, har så langt ikke forhindret, at Jihadistene har kunnet fortsette sin krigføring mot regjeringene i Syria og Irak.

Prisen for Vestens og President Obama`s manglende handlekraft overfor ISIS blir betalt av et stadig større antall av sivile Kristne og Muslimer, som systematisk blir massakrert på det mest brutale av Jihadister, som har ett mål for øye, nemlig å opprette et Muslimsk Kalifat i regionen.

ISIS fremgang og brutalitet skyldes primært, at den Amerikanske Utenrikspolitikken i Midt-Østen har vært og er katastrofalt svak under Obama`s administrasjon, og dette har skapt et maktvakuum i regionen, som ekstreme krefter vet å utnytte.

Å bekjempe Islamsk Stat krever en samordnet og omfattende militæraksjon med bruk av fly og et stort antall bakkestyrker, som effektivt må nedkjempe Jihadistene nærmest for enhver pris. Her nytter det ikke med silkehansker eller diplomati, men rå militærmakt, som fordriver ondskapen ut av hver eneste Syrisk og Irakisk landsby.

Det er lite trolig, at den svake Irakiske regjeringshæren, selv med Vestlig militærrådgivning, vil være i stand til å slå ut ISIS, og Assad regimet, som er hardt presset etter flere år med blodig borgerkrig, vil neppe ha ressurser til å nedkjempe ISIS eller Islamsk Stat.

Uten en større Vestlig militæraksjon, som innebærer et større antall bakkestyrker, vil ISIS fortsette å massakrere Kristne og Muslimer, samtidig som vi jevnlig vil få den tvilsomme æren av å kunne se groteske halshugginsvideoer, publisert av en skånselløs og brutal terrororganisasjon.