"Daniel: 70ende åruke" av Thoralf Gilbrant - video.