Sekularisert, men med Katolisismen i ryggmargen.

Fra Misarepta.no/
26. april 2015.

Det er få mennesker sør i Europa, som har mulighet til å høre Evangelisk forkynnelse. Enda færre er det, som har gitt Evangeliet rom og plass i hjertet.

Det å møte sekulariserte Ppanjoler, som har Katolisismen i ryggmargen, er ganske vanlig, har jeg funnet ut. Det er en forferdelig situasjon å være i for massene og for enkeltmennesket, …….det å være uten Gud og uten håp. Hvilken nød!

Ja, hvor skal man begynne arbeidsdagen? Men svaret er det samme hele tiden. Guds Ord må forkynnes, og det må komme til folkeslagene i Spania, slik som Guds Ord kom til Tessalonikerne (1 Tess 1:5-6).

Herren har bedt oss om å be til Ham. Kan du be til Herren om, at Han må åpne en dør for sitt Ord inn mot Sør-Europa? Kallet og arbeidsoppgavene, som Sarepta har fått, er noe mer enn en utfordring. Det er umulig for oss, og derfor trenger vi oppmerksomt å ha våre øyne og ører vendt til Han, ………..Han som føder mennesker på ny. Han som gir vekst. Han som ingenting er umulig for. For uten Ham kan vi ingenting gjøre.

Her er arbeidsmarka så hard, at vi kun må sette vår lit til Herrens «våpen». Det er forresten en vanskelig lekse å lære for meg og for oss mennesker. Når alt ser håpløst og umulig ut, hvor godt det er for mitt urolige hjerte at det vendes i tillit mot Jesus Kristus, Ordet, mot Han som kan.

På Herrens Ord går vi ut med Guds såkorn i dette tørre landskapet. Det er forunderlig å oppleve, hva Livets vann kan utrette.

Torsdag og fredag var jeg innom noen «kommunehus» i Spania. Jeg presenterte Sareptas planer om en type Bibelskole/Bibelsenter. Bibelskolekonseptet var helt ukjent for alle, jeg snakket med, og det er kanskje ikke så rart.

Selv om dette er ukjent, har vi møtt velvilje i kommunene. De vil svært gjerne legge til rette for, at vi skal få etablert et Centro Sarepta. Dette er vi glade og takknemlige for.

Kan du være med å be om Guds ledelse også i dette? Vi tror og vet, at sammenhengende forkynnelse og undervisning i Guds Ord er like viktig her sør i Europa, som det har vært og er nord i Europa. Europa trenger igjen å få smaken på Guds Ord. Du og jeg trenger også å få smaken på Ordet igjen, ellers ender vi opp i sekularisme med en dert Kristendom i hodet.

Sal 34:9: «Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.»

Kulturen skifter fra land til land, men menneskene er like seg over hele Jorden. Ja, sannelig har vi alle med oss arven fra Adam. Skal menneskene bli berget for evigheten, trenger de å få høre Ordet forkynt. Dette Ord, som er lov og evangelium. Dette Ord, som er Ånd og liv.

Det går an å lure mennesker inn i våre sammenhenger og forsamlinger, men man lurer ikke mennesker inn i Guds Rike. Der fødes man inn, og det er Guds verk.

Vi kan skape sentere og fornøyelige oppholdssteder på Jorden, men det er kun en vei til de evige boliger.

"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg". Joh 14:1-6.