"Hos Jesus trygg jag är, Han frälste mig" - video.