Kloden søger mod nord.

Fra Dansk-politi.dk/
3. oktober 2014.

Over 50 millioner personer er på flugt verden over. Det skaber grobund for smugling af mennesker, der enten flygter fra krig og ødelæggelse eller fra fattigdom og nød. Kortet viser i store træk, hvilke ruter, menneskesmuglerne benytter.

Verden på flugt
Konflikterne i Syrien, Irak, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik er alle placeret i FN´s alvorligste kategori. Det er aldrig sket før, at fire lande på samme tid er så hårdt ramt.

I 2013 søgte 434.000 personer fra ikke-Vestlige lande, ifølge Eurostat, asyl i EU. Det var næsten 100.000 flere end året før. Alene i juni måned i år søgte godt 50.000 asyl.

Skandinavien
I 2013 søgte 7.500 personer asyl i Danmark. I årets første ni måneder havde Danmark i alt modtaget 8.500 asylansøgninger. Alene i august ankom 2.287.

De seneste tal fra Sverige tyder på, at landet vil modtage op mod 90.000 asylansøgere i 2014. Allerede medio september i år havde omkring 60.000 søgt asyl i Sverige.

FRONTEX
Er navnet på EU´s grænse-samarbejde. Hovedsædet er placeret i Warszawa. Her er 300 ansatte, som leverer statistikker og rapporter til medlemslandene på baggrund af flygtningestrømmene. Frontex registrerer og dokumenterer, men leverer ingen egentlig efterforskning. Det er op til det enkelte land at bede om hjælp fra Frontex, der ikke har nogen politimyndighed i de lande, de bistår.

Sydeuropa
Italien, Spanien og Grækenland er de tre lande, som modtager flest flygtninge og migranter sydfra. Pt. er især Italien interessant, fordi landet gør en stor indsats for at bjærge bådflygtninge og få dem i land. Dertil kommer, at Milano er en central opsamlingsplads for den videre transport samt udlevering af falske dokumenter. Bulgarien ventes at blive et transitland, når landet for alvor bliver optaget i Schengen-samarbejdet.

Syrien og Irak
6,5 millioner personer fra Syrien er på flugt internt i landet, samtidig har mere end 3 millioner forladt det. Øvrige krigsskuepladser er det østlige Irak og Libyen, hvor et ukendt antal hundreder af tusinder i øjeblikket er på flugt.

Mellemøsten og det Nordlige Afrika
Lande som Libyen, Jordan, Egypten, Algeriet, Marokko, Tunesien og Palæstina oplever kraftig befolkningstilvækst, og økonomien er ramt af finanskrise og uro. Arbejdsløsheden er enorm, og store ungdomsårgange står uden mulighed for uddannelse eller arbejde.

Dertil kommer gnidninger mellem religiøse grupper som Shiaer, Sunnier og Kristne, samt etniske mindretal som Kurdere. Libyen er decideret faldet fra hinanden, og der er frit spil for kriminalitet.

Det nordlige og vestlige Afrika har gennem de senere år været præget af store folkevandringer og klankrige. Dertil kommer religiøse krige, tørke og terroristfraktioner. Uroen har ført til usikkerhed og borgerkrig.  