Endetidsprofetierne og Israel.

Fra Geocities.com/

Vidste du, at da Jesus begyndte sin tjeneste på Jorden, ventede det Jødiske samfund på Ham (baseret på profetierne)?
Profetierne fortalte Jøderne, hvornår (Dan 9:25, Neh 1:1-2:8), hvor (Esaj 62:7, 11) og hvordan (Zak 9:9) Messias ville fremstå (Matt 21:1-5).

Vidste du, at Jesu lære i Evangelierne ikke er oprindelig?
Traditionelle Kristne begreber, såsom at vende den anden kind til, Treenigheden og genkomsten, findes alle i Det gamle Testamentes Skrifter og Profetier (Præd 17:14, 19:11; 1 Mos 1:1-2, Salm 110:1, Dan 12:1).

Vidste du, at de fleste af Pauli breve havde Jøderne i tanker?
Pauli breve og profetier var til både Jøder og ikke-Jøder, og havde til formål at hjælpe dem til at skelne mellem Jødiske love, og hvad det betyder at have et forhold til Gud (Rom 4:3-5).

Vidste du, at Israel altid har spillet en central rolle i Guds frelsesplan? Og at endetidsprofetierne fortæller os om Guds planer for Israel?
Historien om frelsen begyndte med "Det Forjættede Land" (1 Mos 13:14-17), og endetidsprofetierne siger, at den vil slutte med Lammets (Jesu) Bryllup og Det Nye Jerusalem (Åb 21:2).

Formålet med nærværende tjeneste er at drøfte emner som dem ovenfor. Mange Kristne, der tror på Jesus Kristus som deres Herre og Frelser - at Han døde på korset for deres synder og stod op fra de døde - er ikke klar over, at der findes et Bibelsk grundlag for alt, hvad der forklares her. Et generelt kendskab til Skriften forudsættes, selvom jeg håber, min præsentation er spiselig også for nye Kristne (og for ikke-Kristne).

Du finder måske, at en del af disse emner ikke bliver dækket dybtgående nok der, hvor du regelmæssigt går i kirke. Det kan være, fordi drøftelse af profetierne og de sidste tider ikke altid er hensigtsmæssig som ugentlig føde for fårene, eller som en håbefuld forkyndelse for dem, der endnu ikke er frelst (1 Kor 3:2).

De forstandere, som findes i profetierne, er også på en eller anden måde medregnet i hver eneste prædiken, men de bliver ofte ikke undersøgt i dybden, undtagen i din kirkes ugentlige bibelstudier, de bøger, man sælger, og andre tjenester, som denne. Jeg tror, det er, som det skal være. Mennesket skal ikke leve af mælk alene! (Hebr 5:13-14)