Vatikanet presser på for kontrol over Mount Zion.

Fra News that matters.
20. februar 2014.

Katolske ledere presser Israel til at overgive kontrollen med det område, der huser Kong Davids grav, 'Nadversalen’.

Romersk-Katolske ledere pressede efter sigende Israel til at overdrage kontrollen over Mount Zion i Jerusalem under et hemmeligt møde for byens højtstående embedsmænd.

Mødet fandt sted i tirsdags i advokat Amnon Merhav’s kontor. Han er generaldirektør for Jerusalem-kommunen. Det blev overværet af embedsmænd fra Statsministerens og Præsidentens kontor samt fra Turistministeriets, Politiets og Kotel-rabbinerens kontorer med flere.

Under mødet pressede repræsentanter for Kristne grupper i hovedstaden Jerusalems ledere til at give den Katolske Kirke kontrol over området Mount Zion, der omfatter ”Nadversalen." Der har været rapporter om, at Israels regering planlægger at overdrage bygningen til Vatikanet inden Pavens forventede besøg i maj.

Pave Francis forventes at besøge Israel og lede en tjeneste i Nadversalen.

Den samme bygning, som huser Nadversalen, der er hellig for Kristendommen, omfatter også Kong Davids grav, et helligt sted, der hyppigt besøges af Jøder. Nogle tjenestemænd fra Kirken udtrykte bekymring over, at der havde været en større stigning i antallet af Jødiske besøgende i den seneste tid.

Repræsentanter for Israelsk politi og Shin Bet, der også var til stede ved mødet, advarede om, at overdragelsen af bygningen til Kirken kunne udløse Jødiske "price tag”- angreb.

Flere medlemmer af Knesset og nogle ministre har bedt Premierministeren om at reagere på de rygter, der siger, at han planlægger at overdrage kontrollen over Mount Zion-området til Vatikanet. Til dato har Premierministerens Ministerium og Udenrigsministeriet nægtet at svare, selvom Viceudenrigsminister Zev Elkin midt i 2013 udtalte, at regeringen ikke har sådanne planer.

Som reaktion på rapporten vedrørende mødet i tirsdags udstedte byen Jerusalem en erklæring, der sagde, "at Staten Israel og Jerusalem-kommune har særlig opmærksomhed rettet mod Mount Zion-området med det formål, at forbedre og opdatere infrastrukturen og den kommunale service samt mildne spændingerne... Kommunen vil fortsat føre processen som den centrale, suveræne magt på Mount Zion." Premierministerens Ministerium nægtede at reagere.

Source: Israel National News.

Kommentar:
For det første: Katolicisme skal ikke forveksles som Kristendom.

For det andet: Alle sande Kristne accepterer Israels kontrol over hele Jerusalem.

Pavedømmet kontrollerede byen Jerusalem fra 1099 - 1291 e.Kr.

Siden den dag, hvor den Romersk-Katolske religion blev fordrevet fra Jerusalem, har ordensbrødrene forsøgt at komme tilbage og stadig besidde magten.

Det største slag for Vatikanets planer om en ”hjemkomst” til Katolicismen for en moderne tids Jerusalem fandt sted i 1948.

Da den Zionistiske stat Israel blev etableret, blev chancerne for en ny Pavelige regering en fjern drøm. I dag gør en uhellig alliance mellem Vatikanet og PLO deres bedste for at få en ende på Zionisternes kontrol af Jerusalem. Stykke for stykke, bygning for bygning, bliver Jøderne tvunget til at forlade Østjerusalem.

Kampen om Mount Zion er i gang. Den vil i en kort periode være kraftcentret for den sidste og endelige Antikrist. Så skal den sande Messias vende tilbage og dræbe ham ved glansen fra Hans genkomst.