Den Katolske Kirke - Bibelens Skøge (Hore).

Fra Facebook.
11. marts 2014.
Af Hårek Anderssen.

Ulf Ekmann har fått vind i sine seil etter at han har forlatt Livets Ord og går inn i den Katolske Kirke. Noe som forundrer meg er at så mange ledere fra ulike forsamlinger, nesten hyller denne overgangen. De ser fortsatt på ham som en leder, der fölger Guds ledelse, og ingen våger virkelig å fortelle sannheten.

Her er det ikke bare snakk om personen, men hva står skrevet i bibelen? Unnfallenheten er stor, men dette stemmer med Guds ord.

I en samtale med avisen Dagen den 11/3 sier Ekmann så her:" Jag ser inte Katolska Kyrkan som ytterlighet utan SOM ALLA KYRKORS MODER." Jag ser det som en vandring MOT SENTRUM i stället."

Denne uttalelse er helt korrekt etter bibelen. I Åpenbaringen kap. 17 (les gjerne hele kap) vil du finne disse ord. v. 5 Altså dette som betegnes som en skjögekvinne, dette er billedspråk. "På hennes panne er skrevet et navn, en hemmelighet; Babylon, den store, MOR TIL SKJÖGENE OG TIL STYGGHETENE på jorden."

Babylon, betyr forvirring, og det kan en med rette si om den Katolske Kirke.

v.6. "Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod."

Denne Kirke har over 50 mill. liv på sin samvittighet, og underkuingen av mennesker gjennom hele middelalderen. Byggingen av vakre katedraler og kirker, men uten den levende Gud.

Mor til alle -- ut fra denne kirke har vi alle avleggere som kalles for statskirker. De samme falske läresetningene og ritualer. Nu går jo snart alle forsamlinger inn i dette systemet, hvor Paven skal ha det siste ordet.

Kristenheten er helt forblindet, og dette er etter det profetiske ord. Verdenskirken får mere og mere makt og rider på DYRET, som jeg tror er det EU som ganske snart vil fremstå i en noe annen skikkelse.

I dag er det ikke å ha sympati med en pastor, eller ha antipati mot den samme, saken har en alt dypere mening:  HVA SIER BIBELEN?

Budskapet i dag er helt krystallklart og dette finner vi i ÅP.18.4 "Og jeg hörte en annen röst fra himmelen si: GÅ UT FRA HENNE, MITT FOLK, forat dere ikke skal ha del i hennes synder, og forat dere ikke skal få noget av hennes plager."

Vi blir klart oppfordret; GÅ UT! ikke gå inn i dette forbannelsens religiöse makkverk. Snart kommer dommen over alle disse religiöse kirkers vrange lärdommer. Hvilken gru når Dyret vender seg imot dette falske og alt brennes opp.

Slövheten - redselen for å ikke väre lik alle andre preger vår tid. Prester og predikanter er likm "stumme hunder som ikke skjeller". De vil bare nyte freden og väre alle til behag.

Taler vi slik imot dette, kanskje vi mister vår "Statsstötte", hvordan skal vi da klare og drive vårt arbeide?

VÅKNE OPP!
Er våre öyne blitt like blinde som ypperstepresten Eli? Av himmelske syner er det lite, men det tales om verdige vekkelser. Hva som venter verden, er Guds dom over alt det falske religiöse, og ikke dette blendverk som djevelen forsöker å dysse menigheten i sövn med.