Dyrets merke er allerede i bruk flere plasser i verden.

Fra Verdidebatt.no/
21. marts 2014.

Det er ikke så alt for lenge til at dyrets merke vil bli akseptert og mottatt av mennesker over hele verden. Tilpassingen og forsvaret for dette er allerede i gang.

Bibelen omtaler dyrets merke, som vil komme i endetiden. Obama har som mål å chippe alle i USA innen 2017. Denne chippen blir sprøytet inn i høyre hånd. Og denne chippen vil innholde alle data om personen som motar denne chippen i høre hånd, fra økonomi til helse, også når man er ute og reiser, så er det bare å scanne deg slik man scanner varer.

Denne chippen brukes også som GPS, hvis noen skulle bli borte, så vil man lett finne fram til den personen, når man har innplantet chip i den høyre hånden. Denne chippen kan brukes til alt. I dag brukes chippen på diskotek. I Barcelona har de innført chip på utvalgte steder. Også i andre sammenhenger har de utprøvd dette til stor suksess.

Selvfølgelig kaller man det ikke dyrets merke blant folk flest, og det vil ikke fungere som det før Antikrist kommer, en karismatisk verdensleder. Han vil setter sin onde signatur på det.

For tiden er det en liten mikrochip på størrelse med et riskorn som kan sprøytes inn under huden på et menneske. Vi har allerede hatt implantater i forskjellige typer av utstyr, men det kommer mer. Det gjør hverdagen lettere for folk flest.

I flere år nå har man chipet kjæledyr, hunder og katter. Og det har absolutt sine fordeler. Forsvinner dyret vil man kunne finne det igjen og få det scannet og registrert, dødt eller levende.

Men når vi bruker denne teknologien på mennesket for å kontrollere det, har vi passert ei grense. Dette beviser at en bok som er skrevet for over 2000 år siden kunne forutsi dette. Det er unikt i seg selv, og med dette kan man åpne øynene på mange skeptikere.

I Bibelen står det skrevet i Åpenbaringen. Dette er viktige ord og understreker voldsomt alvoret ved å underlegge seg dette systemet. Du går til helvetet om du tilber Antikrist som Gud og tar hans merke.

Jesus Kristus og hans engler advarer oss på det sterkeste mot å gjøre dette. Så kommer likevel menneskene til å bli lurt og forført til å ta imot dette merket. Folk står i kø for å få den siste i poden. Folk vil komme til å stå i kø for å få merket.

Årevis av forberedelser i forkant og Antikrists magiske tiltrekningskraft og manipulering vil sørge for dette. Merket blir plassert i hånda eller i pannen. Disse to stedene har sterkest temperatursvingninger i kroppen, og det gjør at chipen får den beste oppladningen. Hvis folk ikke tar dette implantatet frivillig, vil man gjøre det til en nødvendighet, hvis man skal få beholde jobben eller få kjøpt varer.

Kristne, Jøder eller andre som nekter vil ikke ha noen inntekter eller muligheter til å skaffe seg mat. Ditt gamle smartkort vil ikke lenger virke utenfor kroppen.

Først lokker man personen, og når man har fått ham på kroken tvinger man ham. Gud har advart oss mot dette i 2000 år.

"Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666." Åb 13:17-18.

Legg merke til denne at i denne snutten så sprøter de chippen inn i høyre hånd.Bibelen er sann og det er på tide å forstå alvåret som vil prege vår tid, som er i svert nær framtid. Det er viktig å forstå, at dette nye måten å betale på er å få kontroll på deg.