Paven: Jøder og Katolikker må arbejde sammen om en "mere retfærdig og solidarisk verden."

Fra Asianews.it/en.
13. februar 2014.

Francis modtager en delegation fra den Amerikansk/Jødiske komité: Grundlaget for en dialog mellem Kristne og Jøder er teologisk "og ikke blot et udtryk for vort ønske om gensidig respekt og agtelse", eller en fælles tjeneste for fattige og hjælpeløse. Katolsk og Jødisk dannelse fokuserer på at tilstræbe gensidig forståelse.

Vatikanstaten (AsiaNews) - Grundlaget for dialog mellem Kristne og Jøder er teologisk "og ikke blot et udtryk for vort ønske om gensidig respekt og agtelse" eller en fælles tjeneste for fattige og hjælpeløse. Dette er grunden til, at man kan arbejde sammen for en "mere retfærdig og solidarisk verden", og det er vigtigt, at både Katolikker og Jøder fokuserer på at tilstræbe gensidig forståelse.

Dette sagde Pave Francis d.d., da han modtog en delegation fra den Amerikansk/Jødiske komité, en af de største og ældste Amerikansk/Jødiske organisationer. Han understregede, at et "kvalificeret bidrag til dialog og broderskab mellem Jøder og Kristne" skulle vare i årevis.

"Næste år – tilføjede han - vil vi fejre 50-årsdagen for erklæringen fra Det Andet Vatikan Koncil, Nostra Aetate, som for Kirken i dag udgør det sikre udgangspunkt for forbindelsen med vore "ældre brødre". Fra dette dokument har vor overvejelse om den åndelige arv, som forener os, og som er grundlaget for vor dialog, udviklet sig med fornyet kraft. Dette fundament er teologisk, og ikke blot et udtryk for vort ønske om gensidig respekt og agtelse. Derfor er det vigtigt, at vor dialog altid er dybt præget af bevidstheden om vort forhold til Gud.

Udover dialog er det også vigtigt at finde måder, hvorpå Jøder og Kristne kan samarbejde om opbygningen af en mere retfærdig og solidarisk verden. I den henseende minder jeg om vor fælles bestræbelse på at tjene de fattige, de marginaliserede og de, der lider. Vor forpligtelse til denne tjeneste er forankret i beskyttelse af de fattige, enkerne, de forældreløse børn og udlændingene, som det står i Hellige Skrifter (jf. Ex 20:20-22). Det er en Gudgiven pligt, som afspejler Hans hellige vilje og retfærdighed: Det er en sand, religiøs forpligtelse".

"Endelig er det vigtigt for, at vore bestræbelser ikke skal være frugtesløse, at vi vier os til at give nye generationer arven fra vor gensidige viden, selvværd og venskab, som - takket være et engagement i foreninger som jeres – er vokset i disse år. Derfor er mit håb, at studiet af forbindelsen til Jødedommen fortsat kan blomstre i seminarer og i dannelsescentre for menige Katolikker, ligesom jeg håber, at et ønske om en forståelse af Kristendommen må vokse blandt unge Rabbinere og i det Jødiske fællesskab".

"Kære venner - sagde Paven - om et par måneder har jeg den glæde at besøge Jerusalem, hvor - som Salmen siger - vi alle er født (jf. Ps 87:5), og hvor alle folk en dag skal mødes (jf. Is 25:6-10).

Ledsag mig med jeres bønner, således at denne pilgrimsfærd må frembringe frugterne: Fællesskab, håb og fred. Shalom!".