Broderskabet må drives ud af Danmark...

Fra Jyllands-posten.dk/blogs/
21. april 2014.

Vidste du, at den uhyggelige Islamistiske terror-organisation "Det Muslimske Broderskab" har rigtigt mange medlemmer i Danmark?

Vidste du, at et hav af Broderskabets suspekte underafdelinger dag efter dag suger penge ud af Danske skatteyderes lommer - ved usselt at gemme sig under navne som ungdomsforeninger, kvindeforeninger, boligforeninger, motionsforeninger eller kulturforeninger, som er alt andet end det, de giver sig ud for?

Vidste du, at Broderskabet har overtaget kontrollen med en god del af de 20 Muslimske statsunderstøttede friskoler, hvor der terpes i Koranen, hvor der kaldes til bøn - og hvor Dansk kultur, historie og tradition betragtes som "uren"?

Vidste du, at fra Det Muslimske Broderskabs underafdelinger bredt lyves, svindles og bedrages, når der skal hentes penge op af statskassen eller kommunekassen, og vidste du, at Broderskabets ledende medlemmer griner ad det godtroende og dialogsøgende Danmark?

Nej, jeg vidste ikke alt dette - om end jeg dog havde en fornemmelse - før jeg her i Påsken fik læst Ahmed Akkaris bog, "Min afsked med islamismen". Bogen er et af de mest fascinerende og skræmmende dokumenter, jeg har læst.

For hér fortælles det jo, sort på hvidt, hvilket uhyre, vi med Det Muslimske Broderskab har lukket ind i vort land; hvilken slange, vi med al vor tossegodhed og dialog-søgning, har næret ved vor barm - og hvordan de løgnagtige Islamister håner os, og griner os lige op i vort åbne ansigt.

Ahmed Akkari har været dér, lige midt i fascismens perverse inderkreds - i Ørnereden på Obersaltzberg! Han har været en af de værste. Han har været en af uhyrets absolutte topfolk. Han har været helt dybt der inde i Islamismen, hvor selv han fik opkastningsfornemmelser af den fordærvede og rådne lugt.

Akkaris dokument er en milepæl i forståelsen af Islamismens væsen. Og dokumentet må og skal føre til opgøret med disse rablende fanatikere. Som jeg ser det, er der kun ét at gøre: Det Muslimske Broderskab må, som den pest det er, drives ud af Danmark.