Nordeuropa ramt af flest dødsfald blandt bier.

Fra Endtimeheadlines.org/
8. april 2014.

En ny undersøgelse, der dækker 17 EU-lande, fastslår, at der dør langt flere honningbier i Det Forenede Kongerige og andre dele af Nordeuropa end i Middelhavslandene.

Europa-Kommissionen siger, at det er Europas mest omfattende undersøgelse af dødsfald i bi-kolonier hidtil. Vinter-dødeligheden var især høj for bier i Belgien (33,6%) og Det Forenede Kongerige (29%) i 2012-13. Men i foråret/sommeren 2013 var den højest i Frankrig med 13,6%.


Humlebier og andre vilde bier blev ikke studeret, og heller ikke pesticidernes påvirkning. Undersøgelsen, der kaldes Epilobee, beskrev 10% som en acceptabel grænse for bidødelighed i kolonier – og Grækenland, Italien og Spanien var blandt de lande, der rangerede under denne tærskel. Procenterne for dødelighed er nationale skøn, baseret på repræsentative prøver.

Alle 17 lande anvendte de samme standarder for dataindsamling, hedder det i rapporten. Undersøgelsen omfattede næsten 32.000 bikolonier. Men der er også stor bekymring over dødeligheden blandt vilde bier, som også er vigtige bestøvere.

Sidste år indførte EU et forbud mod fire kemikalier, kaldet neonicotinoider. De bliver brugt i pesticider, og menes at være knyttet til sammenbruddet af bikolonier i hele Europa, selv om der er en ophedet videnskabelig debat om kemikaliers påvirkning, og mange eksperter siger, at yderligere undersøgelser er nødvendige.

Kommissionen ønskede, at pesticidernes virkning skulle inkluderes i Epilobee-undersøgelsen, men dette blev underkendt af medlemsstaternes regeringer.

Read more here: http://www.bbc.com/news/world-europe-26923214