Jødisk immigrant kræver lån til bygning af Det tredje Tempel.

Fra Israeltoday.co.il/
16. maj 2014.

En Jødisk immigrant fra Etiopien regner med at sagsøge Israels store banker for at nægte at muliggøre hans forsøg på at skaffe penge til genopbygningen af Templet i Jerusalem.

Manden klager over, at Israels fire største banker ikke har tilladt ham at åbne konti til modtagelse af donationer til dette formål, og de har heller ikke godkendt nogen af hans låneansøgninger.

Han søger 35 millioner dollars i erstatning, selvom det er usandsynligt, at en retssag bliver til noget, da Israels retssystem kræver retsafgifter svarende til 2,5 procent af alle større krav, for at afskrække useriøse retssager.

I sin appel til Domstolen mindedes manden sin ankomst til landet i 1991:

"Vi havde tårer i øjnene, og vi kyssede jorden, da vi ankom. Men vi fik senere at vide, at Templet ikke var bygget endnu. Nu har Gud åbenbaret sig for mig og pålagt mig ansvaret for at genopbygge Templet. Jeg har prøvet at indsamle donationer til dette formål, men jeg har fra myndighedernes side været udsat for modstand mod denne plan."

Mens Domstolen afviste appellen om at give afkald på de 2,5 procent retsgebyr, var dommeren overraskende sympatisk med hensyn til det endelige mål, og skriver: "Om ikke Templet, så må vi på dette punkt være tilfredse med genopbygningen af landet Israel."