«En ny og levende vei»

Fra Dagen.no/
10. juni 2014.

Veien til himmelen er Jesus! Vi er alle skapt til å høre Jesus til. Og han møter oss med en ubetinget kjærlighet.

Da Norges første jernbane, fra Eidsvoll til Christiania ble åpnet og innviet i 1854, var en rekke prominente mennesker tilstede, blant dem dikterbiskopen Jørgen Moe.

Forventningene var høye. Samtlige hadde fått utlevert billetter. Og i det de skal gå om bord på toget, tar Moe ordet:

«Ja, nå har vi alle fått billetter som gir oss anledning til å bli med på denne spesielle togturen. Men det er også en annen reise vi trenger billett til. Må ingen forsømme å få tak i den: Billetten til himmelen.»

Det har til alle tider vært pekt på mange veier til Guds himmel, til frelse og salighet. Noen hevder også at «enhver blir salig i sin tro». Jesus derimot, han ikke bare visste veien, han er veien.

Jødene var også opptatt av veien til Gud. Selv fariseerne skjønte at Jesus visste veien og forkynte sannheten. «Mester, vi vet at du sier det som er sant og virkelig lærer hva som er Guds vei.» Matt. 22,16.

Når en ny vei står ferdig blir den høytidelig innviet, slik også med Guds vei.

«Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme.» Hebr. 10,20.

Veien til himmelen er Jesus! Vi er alle skapt til å høre Jesus til. Og han møter oss med en ubetinget kjærlighet. Å ha sin eksistens og forankring på klippegrunnen Jesus, er å være på vei til himmelen.

«Jeg går til himlen, der er mitt hjem,
Der er ei synd eller smerte,
Der er det nye Jerusalem,
Der er mitt bevende hjerte.»
(Levinsen)