Paven anerkender ingen frelse uden for det Romersk-Katolske system.

Fra Nowtheendbegins.com/
26. juni 2014.

Pave Francis dekreterer, at individuel frelse uden for Den Romersk-Katolske Kirke ikke findes.

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Efes 2:8-9.

Pave Francis holdt en prædiken i Rom den 25. juni, hvor han fjernede enhver tvivl om, hvordan Vatikanet ser på Kristendommen i verden. Francis erklærede igen sin urokkelige tro på, at Den Romersk Katolske hellige moderkirke – den selvsamme, som nævnes i Åbenbaringen 17 og 18 som 'Skøgen af Babylon' – er den eneste kirke.

Lyt til Pave Francis, når han med sine egne ord fortæller præcist, hvad han mener om alle Kristne Kirker uden for den Romersk-Katolske kirke:

"Ingen bliver Kristen alene! Er det klart? Ingen bliver Kristen af sig selv. Kristne er ikke skabt i et laboratorium. En Kristen er en del af et folk, der kommer langvejs fra. Kristne tilhører et folk, der kaldes Kirken, og denne Kirke er det, der gør ham eller hende til Kristne fra den dag, de bliver døbt, og derefter i løbet af kurserne i Katekismen og fremefter.

Men ingen bliver Kristen alene. Hvis vi tror, hvis vi ved, hvordan man skal bede, hvis vi anerkender Herren og kan lytte til Hans ord, hvis vi føler, at Han er tæt på os og anerkender Ham i vore brødre og søstre, skyldes det, at andre før os udlevede den tro og derefter overførte den til os. Vi har modtaget troen fra vore fædre, fra vore forfædre - de underviste os i den."

I de sidste 2.000 år er det Hedensk-baserede system, Den Katolske Kirke, nummer et, når det gælder mord på Kristne. Vatikanet myrdede Kristne i 300 år i katakomberne, 300 år under den Spanske inkvisition, og endnu en gang vil de dræbe de Kristne i et rekordstort antal i Den Store Trængsel.

Lyt igen til Francis, når han fortæller, at uden Jomfru Maria og Kirken i Rom kender man ikke Gud:

"Kære venner, lad os bede Herren, gennem forbøn fra Jomfru Maria, mor til Kirken, om den nåde, aldrig at falde i den fristelse at tro, at vi kan gøre det uden andre, at vi kan klare os uden Kirken, at vi kan blive frelst alene. Tværtimod, kan man ikke elske Gud uden kærlighed til sine brødre, man kan ikke elske Gud uden for Kirken; man kan ikke have fællesskab med Gud uden at have det med Kirken."

”Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag.” Åbenbaringen 16:13-14.

Vi erklærer hermed officielt, at Pave Francis er den falske profet fra Åbenbaringen, og at alt, hvad han har gjort, siden han blev udnævnt til Pave, viser, at dette er sandt. Han vil forene hele Kristendommen under Roms paraply, såvel som Muslimer og Islam, hvem han har planer om at anvende som muskel i udførelsen af hans dekreter.

”Nu har jeg sagt jer det forud.” Matt 24:24-25.