Hvad tænker Obama?

Fra Document.no/
27. juni 2014.

Barack Obama vil bevilge 500 millioner dollars til å trene og væpne opprørere i Syria. Det er første gang Obama bevilger et beløp, som monner og går åpent ut med det.

Beløpet er del av et stabiliseringsprogram på 1,5 milliard dollars, som skal gå til Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak. Kongressen må godkjenne bevilgningen.

Hva er det, Obama tenker på? Hvor er logikken?

Krigen er ved å utvides til å gjelde både Syria og Irak. ISIS fremrykking truer både regjeringen i Bagdad og Irak som samlet nasjon. Irak og Syria er dermed i samme båt. Derfor er Iran, Maliki-regjeringen og Assad og Hizbollah i samme båt. Det er et faktum. Assads fly har for første gang bombet stillinger i Syria. Uten protester fra Bagdad selvsagt. Nå gjelder ikke grenser, men overlevelse.

I denne situasjonen velger USA å trappe opp programmet til opprørerne i Syria. Selvsagt skal de “vettes”, dvs screenes for å eliminere at penger, våpen og trening går til de gale opprørerne. Hvor lett det er, er vanskelig å si på avstand, men de virkelig moderate i Syria er i dag i mindretall. Såpass vet vi.

Uansett velger USA i et kritisk øyeblikk å varsle, at han vil støtte kreftene, som vil styrte Assad. Han vil selvsagt si de rette kreftene. Men det er det ikke Obama, som bestemmer. Hvis han legger skulderen til, må han finne seg i, at han deltar på samme side som ISIS. Eller tror Obama, at de moderate kreftene først skal delta i kampen mot Assad og så ta et oppgjør med ISIS? Eller skal de moderate føre en tofrontskrig?

Det er vanskelig å forstå logikken i Obamas utspill. Det virker som han ikke tar hensyn til den strategiske situasjonen, men opererer uavhengig av den.

Det bekrefter inntrykket av en President, som ikke vil forholde seg til situasjonen slik den er, men slik den burde være. Obama lekser opp for Putin, han lekser opp for al-Maliki og forteller dem, at de har misforstått og hva, de burde gjøre.

USA burde være opptatt av de siste attentatene og selvmordsbombene i Beirut. Sunni-ekstreme krefter utenfra forsøker å ta krigen til Libanon. De gjør det på samme måte som i Irak: Ved å angripe sekterisk – dvs. Shia-områder, håper de å utløse en vrede, som fører til ustoppelig sekterisk krig.

I en situasjon, der Sunni-ekstremisme og sekterisme flammer som bål over store deler av kloden, kommer Obama med et utspill, som han burde kommet med for tre år siden.

Nå er situasjonen en helt annen.

(Historiene fra Nigeria er forferdelige. Den siste bomben gikk av foran en Moske. En kvinne sier til BBC: – Hvordan er det mulig? Det var så mange kroppsdeler, at de var umulig å finne ut, hvem de tilhørte.

Angrepene skjer bare i tre bestemte provinser. Nå sier flere at de ønsker å dele landet.

Kvinnen sa: – Det er først, når du opplever terroren på kroppen, at du forstår, hva du står overfor.)

Obama som leder av den frie verden burde holdt taler, der han forteller Verden hvilken trussel, den står overfor. Han burde innført sektorvise sanksjoner mot Russland og advart den Muslimske verden mot hva den risikerer, hvis den ikke protesterer mot terroren.

Terroristene ønsker å utløse de sivilisasjonskriger, Samuel Huntington advarte mot, og det er ikke fordi, de har lest "A Clash of Civilizations?" slik noen liberale hvite tror.

Den frie verden mangler lederskap.
----------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Chokerende nyt!