"Stand for Israel" beder om forbøn.

Fra "Stand for Israel"
29. juni 2014.

ISIS, ”Den Islamiske Stat i Irak og Syrien”, vokser sig stærkere og mere voldelig i hele Mellemøsten. Bed om, at denne terrororganisation må blive stoppet.
Foto: IDF.

"Herre, stå op i din harme, rejs dig, for mine fjender er vrede, vågn op, min Gud, du sætter retten. Folkenes forsamling omgiver dig, tag sæde over den i det høje! Herren holder dom over folkene. Skaf mig ret, Herre, for jeg er retfærdig og skyldfri. Stands uretfærdiges ondskab, støt den retfærdige, du som ransager hjerter og nyrer, retfærdige Gud." (Salme 7:7-10).