De har ikke noe sted å gjemme seg.

Fra Idag.no/
18. juli 2014.

Det er ikke bare Israelere, som er i faresonen, når Hamas skyter sine raketter. Beduinene i Negev har vel så store problemer. Og de har ingen tilflukt.

Israel har sine bomberom og sikkerhetssoner, der de kan søke tilflukt. Gazas befolkning blir på det sterkeste anmodet om og ofte nektet å søke tilflukt av Hamas. Midt i alt er det få, som tenker på Negevs beduiner. De har ingen steder å gjemme seg.

Mandag denne uken lød det to rakettalarmer innen rekkevidden for beduinerlandsbyen Awajan. Den ene lød fra Omer, en av de mer velstående forstedene til Be'er-Sheva, mens den andre lød fra beduinbyen Lakiya.

To raketter «landet», den ene falt 1.500 meter fra et bolighus i den 2.000 personer store bosetningen Awajan. Den andre traff midt i et fårekve, forteller beduinen Omar Al-Wagili til Times of Israel.

Splinter fra den ene raketten traff to av niesene hans, som ikke hadde noe sted å søke tilflukt. De to jentene, respektive 10 og 13 år gamle, fikk moderate skader i knærne.

–Vi har ikke noe sted å flykte. Vi må bare vente på, at raketten skal treffe. Dersom den faller langt borte fra oss er det ikke noe problem, men skulle den treffe nærmere oss, blir vi ofre, sier al-Wagili, som også forteller, at de to jentene og de andre barna i Awajan ble sendt avgårde til Dimona, utenfor rakettenes rekkevidde.

–Barna er redde. De gråter, når de snakker om hjemmene sine. Når vi spør, om du ønsker å komme hjem, spør de: «Er det raketter der?»

Israel er også klar over problemstillingen, men budsjettene er sprengt.

–Selv uten sprengte budsjetter sliter vi.

27 prosent av Israels befolkning er ikke godt nok beskyttet fra trusselen fra rakettene, bemerket han.

Et bombeskydd, som på Hebraisk kalles Migunit, koster omkring 100.000 kroner å bygge, og de er bare ment nærmest som en illusorisk beskyttelse, når man befinner seg utendørs – i de mest sårbare områdene i Israel. I løpet av de senere årene har man bygget omkring 600 slike strukturer i området rundt Gaza-stripen.

En rekke Israelske advokater arbeider nå med å finne en løsning, der man kan få bygget flere slike midlertidige beskyttelsesskur.

 –Vi kan ikke bare snakke om trygghet. Vi må også forstå, at det er vigtig, at folk føler seg trygge, sier Hen Avitan, som representerer de lokale beduinene i Negev.

Ironisk nok arbeidet al-Wagili nettopp med bygging av slike Miguniot i 2008, rundt skoler i området nær Gaza-stripen. Han er litt skuffet over, at Israel ikke bryr seg like mye om beduinbarn.