Driver Israel uproporsjonal krigføring?

Fra Frie-ytringer.com/
18. juli 2014.

"Etter siste militærkonfrontasjon mellom Israel og terrororganisasjonene i Gaza ble Israel beskyldt (som flere ganger før) for bruk av “uproporsjonal”, “overdrevet” eller “ekstrem” makt, og at denne var rettet mot sivilbefolkning i Gaza. Norske media gjentok i stor grad diss beskyldninger, uten å sjekke de faktiske forhold og sammenligne dem med det, som er vanlig i slike militærkonfrontasjoner andre steder i verden," skriver Tarud på sin blogg.

Han fortsetter: "Når man skal vurdere om en part i en konflikt bruker “uproporsjonal” eller “overdrevet” makt, så er det naturlige spørsmålet – uproporsjonal i forhold til hva? Et annet grunnleggende spørsmål er, hva betyr “uproporsjonal” eller “overdrevet” i denne sammenhengen?"

"Betyr bruk av “proporsjonal” makt i en krig at for hver rakett, som den ene parten skyter, så skal også motparten skyte en rakett? Og hvis den ene parten skyter en rakett mot et sivilt mål, så må også motparten skyte mot et sivilt mål? Vil dette bli betraktet da som en “proporsjonal” krigføring? Eller kan det være uproporsjonal, at Israel beskytter sine innbyggere, mens Hamas bruker sivile i Gaza som skjold?"

"Mens Hamas var opptatt med å skyte raketter mot Israelske barnehager og sykehus, arbeidet mange Israelere med å sende lastebiler med mat og medisin inn til Gaza. Lastebiltransporten måtte stoppe (midlertidig) kun, når Hamas skjøt raketter direkte mot grenseovergangene. Var dette en proporsjonalt krigføring, og hvilken side som var uproporsjonal her?"

"I løpet av 8 dager fra 14. til 21. november 2012 skjøt terroristene fra Gaza ca. 1500 raketter mot sivile mål i byer og landsbyer i Sør-Israel. På grunn av flere års “trening”, mange tilfluktsrom og anti-rakett system ble kun 6 Israelere drept, og over 400 ble skadet i disse rakettangrep."

"Israel har angrepet terroristene, lagerbygninger for raketter, rakettfabrikker, smuglingstunneler og andre militær installasjoner. Total ble det utført ca. 1500 slike luftangrep. I henhold til organisasjon B’tselem ble 102 mennesker drept i disse angrep, de fleste av dem var medlemmer av Hamas eller en av de andre terrororganisasjonene (andre kilder oppgir tallet drepte til over 150)."

"I 2011 deltok Norske jagerfly i Nato operasjon mot Libya. Til tross for at Libya ikke har angrepet Norge på noe måte, deltok Norske fly i angrepene og bombet mange mål i Libya. I følge de Libyske helsemyndighetene ble 1108 sivile drept og 4500 skadet av luftangrepene. Var dette en mer “proporsjonal” maktbruk i forhold til Israels luftangrep i Gaza?"

"Under Andre Verdenskrig bombet Amerikanske og Engelske fly byen Hamburg i Tyskland. Hamborg i 1943 kan sammenlignes med Gaza både i areal og i antall innbyggere (ca. 1,5 million). Også den Antisemittiske ideologien til Nazi-Tyskland kan sammenlignes med ideologien til Hamas, men jeg skal ikke gå nærmere på det her."

" Fra 24. juli 1943 og i 8 dager bombet de Allierte flyene byen. Hvor mange mennesker som ble drept og skadet i disse bombinger? Svaret er 42.600 drept, 37.000 skadet og ca. en million Tyskere måte rømme fra byen."

"Hva sier disse tall? Antyder de, at Israel har brukt “uproporsjonal” eller “overdrevet” makt i forhold til det, som våre allierte brukte i Hamburg? Er 102 et større eller mindre tall enn 42.600? Eller kanskje viser tallene, at Israel er MYE mer forsiktig og hensynsfull i sin krigføring enn noen andre land i Verdens historie."