Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 10.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
1. juli 2014.

Det syvende kapitlet hos profeten Daniel, åpner slik, fra vers 2:

" Daniel tok til orde og sa: Jeg så i mitt nattlige syn, og se: himmelens fire vinder pisket opp Det Store Havet. Fire store dyr kom opp fra havet, hvert av dem forskjellig fra de andre ..."

I forrige del av denne artikkelserien så vi nærmere på disse fire dyrene, og hvilke riker de representerer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på Det fjerde dyret med de 10 hornene, som omtales i dette kapitlet. Vi blir fortalt, at disse 10 hornene står for 10 konger eller 10 kongeriker.

Tilsammen vil disse utgjøre riket til den kommende Antikrist: " Det fjerde dyret skal være et fjerde riket på jorden, et som skal være forskjellig fra alle andre riker. Det skal fortære hele jorden, trampe den ned og knuse den. De ti hornene er ti konger som skal oppstå fra dette riket". (v.23-24a)

Etter å ha sett dette synet ser profeten Daniel enda et horn vokse fram fra de 10 hornene. Vi kan lese om dette i vers 8: "Jeg la nøye merke til hornene, og se, det var enda et horn, et lite et som kom opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å slippe dette fram. Og de, på dette hornet var det øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord".

Vi får senere forklart (v.19-22), at dette 'lille hornet' førte krig mot de hellige. Dette kan ikke være noen annen enn Antikrist. Om Antikrist heter det i vers 26: "Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg for å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid".

Det fjerde riket, som omtales her - som det riket som Antikrist skal stige frem av - stemmer det med Romerriket? Det er et historisk faktum, at det var Romerriket, som ødela og knuste Jerusalem i år 70 e.Kr. Dette imperiet var brutalt.

I kjølvannet av Jerusalems ødeleggelse ble Jøder drept i hopetall, og resten av dem fordrevet til jordens ender, slik Jesus forutsa. Men så lenge de Jødiske provinsene betalte sin skatt og anerkjente keiseren, ble de ikke knust.

Det er viktig også å understreke, at de årene den Jødiske nasjonen var under det Romerske imperiet, levde Jødene ikke i undertrykkelse hva deres religiøse tros utfoldelse angikk. De kunne fritt tilbe Gud. Vi kan heller ikke si, at den Kristne tro ble utryddet under Romerriket. Menighetene - til tross for tidvis hard forfølgelse - vokste fenomenalt.

Ser vi derimot på Islams imperium, enten vi nå taler om Babylon, Media-Persia eller Grekenland, ble det Jødiske folk og den Kristne kirke knust, ja, tråkket bokstavelig talt ned.

En av innvendingene, som kommer mot det, jeg har skrevet så langt i denne artikkelserien, kommer fra de, som mener, at Antikrist vil fremstå fra et gjenopprettet Romerike. Jeg forstår deres argumentasjon veldig godt. De mener, at Antikrist vil komme fra det folket, som invaderte Jerusalem og ødela det Jødiske Tempelet. 'For,' som de sier: 'Det var ikke Muslimene som invaderte Jerusalem'. Det siste er sant, men likevel: Kan det være at vi likevel har tatt feil?
-------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.