Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 9.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
29. juni 2014.

I forrige artikkel tok vi for oss det første av de fire dyrene, som omtales i Daniel kapitel 7: Løven med vinger.

Det neste dyret, som omtales, er en bjørn: "Og se, et annet dyr - det andre: Det var likt en bjørn og reiste seg på den ene siden". (v.5)

Denne bjørnen representerer det Media-Persiske riket. Andre oversettelser omtaler denne bjørnen som skjev. Det er ganske betegnende for dette riket, da den Persiske delen var mye sterkere enn den Mediske delen.

Så har vi den firehodede leoparden: " Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard. Den hadde fire fuglevinger på ryggen, og fire hoder, og det fikk stor makt". (v.6)

Aleksander den Store avled ved døden i 325 f.Kr. Etter hans død ble hans veldige imperium delt mellom hans generaler og familie. Følgende av dette ble 50 år med krig og elendighet. Når vi så nærmer oss slutten av det tredje århundre var Aleksander den stores rike i stor grad kontrollert av fire dynastier. Dette samsvarer veldig godt med Daniels bok, som beskriver leoparden med 'fire fuglevinger ... og fire hoder'.

Disse dynastiene var:
* Ptolemeerdynastiet som hersket over Egypt.

* Selevkidedynastiet som hersket over områder fra dagens Tyrkia til Afghanistan og Pakistan.

* Lysimakhosdynastiet som hersket over området som tilsvarer dagens Bulgaria

* Kassandrianske dynasti som omfattet Makedonia eller dagens Hellas.

Hva så med det fjerde riket? I Daniel 2 var et karakteristisk trekk ved dette føtter av jern. Her har det jerntenner: " Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde ti horn". (v.7)

Legg merke til, hvilken råskap denne det fjerde dyret representerte:
* Det åt og knuste
* Det tråkket ned

Det beskrives som:
* fryktelig
* forferdelig
* overmåte sterkt

Stemmer disse beskrivelsene med Romerriket? Visstnok var Romerriket brutalt, men Romerne sørget for å bygge en god infrastruktur, innførte orden og et lovverk i alle de landene, som ble underlagt dette imperiet.

Kristne ble forfulgt - på det grusomste - i ulike faser. Men menighetene i Jerusalem, Antiokia og senere Aleksandria, var livskraftige menigheter.

Ser vi derimot på det Islamske Kalifatet passer beskrivelsen i Daniel svært godt. Islam, slik denne religionen ble praktisert i Kalifatet, var 'fryktelig, forferdelig og overmåte sterkt', og 'åt, knuste og tråkket' ned. Dette Kalifatet etterlot seg en knust og ødelagt Kirke.

Hva så med de ti hornene, Daniel ser? Hva kan de sikte til? Det skal vi se på i neste artikkel.
---------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.