Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 8.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
28. juni 2014.

Jeg utgir meg ikke for å være noen ufeilbarlig forsker av det profetiske ord. Hensikten med denne serien er først og fremst å vekke! Jesu gjenkomst er nær, og med det som bakteppe, bør vi alle gjøre som de Kristne i Berøa:

"Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt". (Apg 17:11)

Et studium av det profetiske ord fordrer også et studium av historien - for den Gud, vi tror på, handler i historien. Han er historiens Herre. Jeg gjentar derfor det jeg skrev i forrige del:

"Og det er her vi må være på vakt! Profetigranskerne har lenge vært opptatt av et gjenreist Romerrike, men om det, jeg nå skriver, stemmer, så må vi våkne opp, fordi det Antikristelige riket er i ferd med å bli dannet rett foran våre øyne, uten at vi er oppmerksomme på det, som skjer!"

Daniel 2 og 7
Vi går nå til kapitel 7 i profeten Daniels bok. Mange granskere av det profetiske ord er enige om, at det syvende kapitelet i Daniels bok er en gjenfortelling av kapitel 2. En av disse er John F. Walwood, mangeårig President for det svært anerkjente teologiske seminaret: Dallas Theological Seminary. Han var en av de mest prominente Evangelikale lærde i sin samtid.

Hans bøker er solgt i mer enn to millioner eksemplarer og oversatt til 16 språk. Du finner en biografi om hans liv her: http://www.walvoord.com/about

I boken 'The Key to Prophetic Revelation' (Chicago/Moody 1989), skriver Walwood: " Fortolkere av Daniels bok, enten de er konservative eller liberale, har stort sett vært enige om at kapitel 7 på et vis er en gjenfortelling av kapitel 2, og omhandler de samme fire rikene". (s.153)

Det er interessant å merke seg, at et av det fjerde århundres mest eminente Bibeltolkere, Efraim Syreren, også var en gjenfortelling av Nebukadnesars drøm: " Den drømmen, som Daniel hadde, passer perfekt inn sammen med den allerede nevnte Nebukadnesars drøm om en statue, og sammen danner de en enkel profeti". (Ancient Christian Commentary on the Scriptures, Vol 13. InterVarsity Press 2008, side 223)

I Daniel 2 er det tale om en billedstøtte, i Daniel 7 om fire dyr. Fire dyr er fire konger. "Disse store dyrene som det er fire av, er fire konger som oppstår fra jorden". (Dan 7:17)

Hippolytus av Rom (170-235), en av de mest innflytelsesrike teologene i det 3. århundre, diskuterte betydningen av denne profetien: " Etter som forskjellige dyr ble vist til den velsignede Daniel, og disse var forskjellige fra hverandre, må vi forstå, at innholdet i fortellingen ikke handler om visse dyr, men at det under bildet av de forskjellige slags dyr viser de koneriker, som har stått frem i denne verden". (Ancient Christian Commentary, side 222)

Det første dyret, som nevnes er 'en løve som hadde ørnevinger'. (v.2) Mens profeten Daniel ser dette dyret, ser han også, at vingene 'ble revet av det. Det ble løftet opp fra jorden og satt ned til å stå på to bein, som et menneske'. (v.7)

Mange profetigranskere har ment, at denne løven, som profeten Daniel ser i sine syner om natten, er Babylon. Hva begrunner de så dette med? Blant annet profeten Jeremia fremstiller kong Nebudkanesar som en løve. '

"Se, han stiger opp som en løve fra krattskogen ved Jordan". (Jer 49:19)

Og mer enn 120 løver, laget av fargerike glasserte keramikkfliser, dekorerte paradegaten i Babylon.
---------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.