Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 7.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
27. juni 2014.

Foruten de problemene, jeg har nevnt med å identifisere Det fjerde riket med Romerriket, er det forhold, som fremkommer i Dan 2:34-35:

"Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. Så ble alt sammen knust, både jernet, leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren. Vinden blåste det bort, så det ikke lenger fantes noe spor etter det. Steinen som hadde truffet billedstøtten, ble til et stort fjell og fylte hele jorden."

Messias ødelegger med andre ord Antikrists rike. Men fordi dette skjer, blir også Babylon, Media-Persia og Grekenland ødelagt. Daniels bok legger vekt på nettopp dette at 'alt sammen' ødelegges.

Dette er umulig om vi snakker om et gjenreist Romerrike. To tredjedeler av de landområdene Babylon, Media-Persia og Grekenland representerte, ville forbli uberørt. Hvis derimot det Islamske Kalifatet ble vekket til live igjen i dag, så stemmer dette med synene i Daniels bok. Det Islamske Kalifatet oppfyller nemlig kriteriene, som denne teksten stiller, men det gjør ikke Romerriket. Og det er her, vi må være på vakt!

Profetigranskerne har lenge vært opptatt av et gjenreist Romerrike, men om det jeg nå skriver stemmer, så må vi våkne opp, fordi det Antikristelige riket er i ferd med å bli dannet rett foran våre øyne, uten at vi er oppmerksomme på det, som skjer!

La oss studere dette nærmere. Historien bekrefter Guds profetiske ord. Vi vet, at Babylon falt for det Media-Persiske riket, akkurat slik profeten Daniel beskrev det hele. På et senere tidspunkt ble det Media-Persiske riket erobret av det Greske riket. Det skjedde under Aleksander den store. Aleksander den store døde tidlig og etterlot seg et imperium, som ble delt i fire av de generalene, som etterfulgte ham. Dette er beskrevet i detalj i Dan 8 og 11.

Det mest betydningsfulle av dette oppdelte riket var Selevkide-dynastiet. Dette dynastiet kom til å herske over store deler av Midt-Østen, fra dagens Tyrkia til Pakistan og Afghanistan. Men det ble en ende på dette riket også.

Da kom Parterne til makten. Parterne var en Media-Persisk stamme fra Nord-Iran, som kom til å kontrollere Midt-Østen i omtrent 500 år. Så fikk vi Sasanide-dynastiet, som også var et Persisk dynasti, som beholdt makten i 400 år, inntil de ble overvunnet av de invaderende Arabiske Muslimene.

Både herskerne og undersåttene til Parterne og Sasanidene så på seg selv som Media-Persere. Deres maktperiode var ganske liten, men denne perioden er nevnt i Dan 7:12:

"Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund". (Norsk Bibel 88)

Det var ikke lenge før, det mektige og ikke minst velorganiserte Islamske Kalifatet kom og fullstendig erobret hele regionen, at Nebudkadnesars drøm beskriver det neste riket. Vi får da følgende fremstilling:

1. Hodet av gull: Det babylonske riket

2. Brystet og armene av sølv: Det Media-Persiske riket

3. Midjen og lårene av bronsje: Det Greske riket

4. Føttene av jern: Det Islamske Kalifatet

Hva da med Romerriket? Det er ganske enkelt ikke med i drømmen!

Fordi vi er så vant med tolkningen, som tilsier, at Det fjerde riket er Romerriket, så er dette en veldig uvanlig tanke. Men det underlige er, at de, som har tolket Det fjerde riket som Romerriket, ikke har tatt med det Partiske og Sasanidiske dynasti i beregningene. Dette på tross av at det Partiske riket hersket over området i mer enn 100 år før fremveksten av det Romerske imperiet.

Vi må også få med oss, at det Islamske Kalifatet erobret hele området til det gamle Babylon, i tillegg til de tidligere landområdene, som ble holdt av Media-Persia og Grekenland.

Det er et faktum, at Romerriket ikke erobret alle disse landområdene. Det er bare å studere historiske kart, så ser man dette. Roms herredømme lå mye lenger vest.
--------------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.