Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 6.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
26. juni 2014.

Hva sikter profeten Daniel til, når han omtaler 'det fjerde riket'? Mange identifiserer dette som Romerriket. Men kan det stemme?

Det første problemet, vi støter på, er, at det Romerske imperiet ikke dekker kriteriene i Dan 2,40: " Det fjerde riket som så skal komme, skal være sterkt som jern, siden jern knuser og bryter i stykker alt. Som jern slår i stykker alt det andre, skal dette rike knuse og slå i stykker alle de andre".

I Dan 7 finner vi en tilsvarende beskrivelse: "Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden, et som skal være forskjellig fra alle andre riker. Det skal fortære hele jorden, trampe den ned og knuse den." (v.23)

De tre rikene, som skal bli tråkket ned og knust, kjenner vi allerede identiteten til: Babylon, Media-Persia og Grekenland. Guds profetiske ord er klart: Det fjerde riket skal 'knuse' eller 'erobre', alle disse tre rikene.

Det er viktig å huske, at alle disse tre rikene ikke eksisterte samtidig. Hva kan det da bety, at det fjerde riket skal 'knuse' eller 'erobre' alle tre?

Romerriket og Det fjerde rike
Det Romerske riket erobret bare en tredjedel av de rikene, som ble kontrollert av Babylon, Media-Persia og Grekenland. Og omtrent to tredjedeler av de områdene, som var under disse tre rikenes interessesfære, var helt uberørt av Romerriket.

Det Romerske riket nådde faktisk aldri så langt som til de to Persiske hovedstedene: Ekbatana og Persepolis. Selv om Romerriket erobret deler av de landområdene, som de tre rikene hadde erobret, er det et uomtvistelig faktum, at det ikke erobret alle, ikke en gang et flertall av dem. Romerriket erobret bare omtrent en femtedel av den landmassen, som var en del av det Media-Persiske riket.

Hva ligger i ordet 'knuse'?
 Det fjerde rikets maktinnflytelse handler ikke bare om et bestemt geografisk område. Men også om kultur, religion og språk. Det stemmer heller ikke med Romerriket. Når Romerne erobret et folkeslag, ødela de ikke kulturen, religionen eller språket. Og de bygget infrastruktur, og veiene fikk handelen til å blomstre. Og hva religionen angår, så fikk bare de gamle Greske gudene Romerske navn. Avgudene var de samme.

Det Islamske Kalifatet
Da er det helt annerledes med Det Islamske Kalifatet. Helt fra starten av er den Arabisk-Islamske makten overlegen. Den knuste og utslettet språk, kulturer og religioner. Islam er en altomfattende totalitær ideologi.

Selve navnet betyr 'underordning'. La meg gi to eksempler på dette: Aleksandria, Antiokia og Jerusalem var en gang blomstrende byer med sterke menigheter. I dag er de bare skyggen av seg selv.

I Istanbul ligger Hagia Sofia - en gang var dette det største kirkebygg i Verden. I dag er denne kirken Moske og museum. Umiddelbart etter, at Mehment Erobreren inntok Konstantinopel i 1453, ble Hagia Sofia forandret til et sted, hvor Muslimer ba. Ikoner og kristne symboler ble ødelagt eller tildekket.
-------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.