Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 5.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
24. juni 2014.

Før vi ser nærmere på Daniels bok, la oss se litt nærmere på Israels unike plass i Guds frelseshistorie og gjøre det med noen tall: 36 bøker i Det gamle Testamente beskriver historien om Israels barn.

Det er bare to kapitler om skapelsen og ni kapitler om de første 2000 årene av menneskehetens historie, mens Abrahams liv - den første Hebreeren - blir beskrevet i 14 kapitler.

De neste 903 kapitlene konsentrer seg i hovedsak om Israel, og praktisk talt alt er skrevet på Hebraisk. Dette utgjør 78 prosent av hele det Bibelske materialet. I tillegg til dette kommer alle de gammeltestamentlige sitatene, som vi finner i Det nye Testamente.

Israel har ikke mistet denne viktige plassen i den tidsepoken, som kalles 'hedningenes tider', og jo nærmere vi er Jesu andre komme, vil Israel få en enda mer sentral plass i endetidsbegivenhetene.

Israel er stort sett daglig med i nyhetsbildet, også fra sekulært hold. Dette bittelille landet - på størrelse med Wales - har det største pressekorpset i verden etter USA. Normalt skulle ikke det være mulig, men selv blant sekulære mennesker er det en forståelse for, at det som skjer i Israel er viktig for hele Verden.

Og det kan ikke være tvil om, at Daniels bok er en av de viktigste delene av Skriften når det gjelder endetiden. Bokens primære fokus er historien om verdensrikene og den endelige konflikten mellom Antikrist og hans etterfølgere på den ene siden og Guds folk på den andre siden.

Daniels bok forteller oss om de geografiske områdene, der Antikrists rike vil oppstå, om den forfølgelse, de må utstå, som utsettes for hans regime, ja vi får også innsyn i det Antikristelige trossystem.

Daniels bok forteller om kongen i det Babylonske riket, Nebukadnesar, som har en drøm, som uroer ham sterkt. Han drømmer om en kjempehøy statue, som var delt i fire tydelige seksjoner, hvor hver del består av forskjellige metaller.

Jeg vil be leserne av denne artikkelserien til å lese Daniels bok parallelt med at de leser det, jeg skriver her, fordi det vil føre for langt å sitere direkte fra Bibelen i så store mengde, som det krever.

Gud åpenbarer drømmen for profeten Daniel, som forklarer den for kongen: Hodet av gull representerte Nebukadnesars Babylonske rike. De følgende seksjonene av statuen representerte tre andre kongeriker, som skulle komme etter det Babylonske.

Svært mange forskere av det profetiske ord mener at disse tre var:

1. Det Medisk-Periske riket

2.  Grekenland

3. Rom

Både Media-Persia og Grekenland er nevnt med navn i Daniels bok - jfr Dan 8:20-21 og 10:20. Men det fjerde riket nevnes ikke med navn, men disse bibelfortolkerne har lenge ment at det fjerde riket må være Romerriket.
-------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.