Det nye kalifatet og Dyret fra Midt-Østen, del 4.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
22. juni 2014.

'En ny tidsepoke i Guds handlemåte med slekten tar til med Daniels bok. Denne tidsepoke kalles 'hedningenes tid' (Luk 21:24) 

Luk 21:24: "Og de (Israel) skal falle for sverds egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningenes tider er oppfylt".

Hedningenes tid og Israel står i et bestemt forhold til hverandre i Guds frelseshusholdning. De er skilt fra hverandre i Guds evige råd i historien. I forbindelse med nasjonen Israel er det tre momenter vi må være oppmerksomme på, dersom vi skal forstå det Bibelske begrepet hedningenes tid.

I. Gud tok Israel ut fra alle andre folk og nasjoner, for at det skulle være Hans folk i verden. Han fordrev folkeslag for deres skyld og ga dem Kana'ans land til eie.

Esaiasboken sier det slik: "Fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, derfor gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv". (Es 43:4)

 Alle folk av hedninger sto utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett, fremmede for paktene med deres løfte, uten Gud og uten håp i verden.

II. Men det folk, Gud utvalgte, ble forkastet av Ham, på grunn av sin vantro, sin synd og gjenstridighet. Forkastelsen var like virkekraftig som utvelgelsen.

Profeten Hosea sier: "Kall dem Lo Ammi (ikke mitt folk) for dere er ikke mitt folk og jeg vil ikke tilhøre dere". (Hos 1:9)

III. I de siste dager skal Gud igjen ta seg av sitt folk. Israel skal gjenopprettes nasjonalt (det har allerede skjedd), og som folk omvende seg til Herren sin Gud (noe som snart vil skje). Ordene fra Hoseaboken vil da bli oppfylt: "Si til eders bødre: Ammi (du mitt folk). Og det skal skje: På det sted hvor det ble sagt til dem: dere er ikke mitt folk, skal det sies til dem: Den levende Guds barn". (Hos 1:10 og 2:1)

Hedningenes tid faller inn i den mellomste av disse tidsepokene, nemlig under Israels forkastelse. Det er denne epoke, som brøt inn i historien i Daniels første ungdomstid. (John Holen: Daniels bok. Profetisk perspektiv. Ansgar forlag, side 7-8)

Det er i denne tidsepoken, vi nå lever. Og vi skal se nærmere på, hva det innebærer profetisk og historisk. Hva angår Israel så var forkastelsen fra Gud tidsbegrenset. Gud har aldri på noe tidspunkt gått fra sine løfter til Israels land og folk. De løftene er EVIGE, og i de siste dager begynner Gud på nytt å hente hjem Jødene fra verdens fire hjørner, og føre dem tilbake til Eretz Israel.

Bildet forestiller profeten Daniel som tyder Nebudkadnesars drømmer.
---------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.