ISIS: “Vi vil heise Allahs flagg i Det Hvite Hus”.

Fra Sokelys.com/
13. august 2014.

Vesten må ikke undervurdere trusselen fra et ISIS på fremmarsj.

Den Islamistiske terrororganisasjonen ISIS, som tidligere ble omtalt som ISIL (Den Islamske staten Irak og Levanten) er på kraftig fremmarsj. Selv i vårt eget land finnes det Muslimer (tilknyttet profetens Ummah), som hyller den Islamistiske terrorgruppen, og mandag kunne media fortelle, at medlemmer av det Islamistiske profetens Ummah kjører rundt i Oslo’s Muslimske gater og hyller den Islamistiske terrorgruppen, som har drept og fordrevet titusener på titusener i Irak de siste månedene.

Frem til helt nylig var det minimal offentlig oppmerksomhet rettet mot denne ekstreme Islamistiske terrorgruppen, som på kort tid har markert seg som en maktfaktor i Irak og Syria.

ISIS har gjennom noen få korte måneder klart å markere seg som noe av det mest blodige, vi har sett i nyere tid, og mennesker, som nekter å la seg konvertere til deres utgave av Islam, blir halshugd, korsfestet, voldtatt, brutalt henrettet og skutt i hodet med kaldt blod, og både Kristne og andre, de anser som vantro, forsøker desperat å rømme unna områder, organisasjonen forsøker å okkupere.

Gjennom ISIS står den Vestlige Verden og Jødisk/Kristne kulturen overfor en av sine største utfordringer noensinne. I denne gruppen, som på kort tid har markert seg som en betydelig makt i Midt-Østen, møter vi en hensynsløs brutalitet, man kan tenke seg eksisterer i de mørkeste sinn.

Barn får sine struper skjært over, mennesker blir levende korsfestet, kvinner blir brutalt voldtatt for så å bli drept av disse hellige krigere, som ser for seg herredømme over hele Midt-Østen og deler av Europa.

Organisasjonen har ikke status som en selvstendig stat, men kontrollerer voksende territorier i Irak og Syria. Dens mål er å etablere et nytt Kalifat, et Islamsk Imperium, som i framtiden skal omfatte Levanten, det vil si Libanon, Syria, Israel, Palestina, Jordan og de Sunnidominerte regionene i Irak og sørlige deler av Tyrkia samt Kypros.

ISIS i krig med Vesten og vil heise Allahs flagg i Det Hvite Hus
En av de tingene, som den brutale, grusomme og umenneskelige fremmarsjen til ISIS i Irak har vist oss, er at Islam er i krig med Vesten. Det, som er klart, er dette, det er Amerika versus Islam, Europa versus Islam, Gud versus Satan og det gode versus det onde. Og dette vil komme til å være en krig på liv og død.

Her en dag advarte ISIS Yazidi-samfunnet at “de måtte bli Muslimer senest innen middagstid i dag….ellers vil vi drepe dere alle”. Det er deres intensjon å gjøre det samme i USA.

Ledere i ISIS har skråsikkert uttalt: “Vi vil heise Allahs flagg i Det Hvite Hus, og “dersom USA angriper Irak, vil hver eneste Amerikanske Ambassade i verden være utsatt for angrep med bilbomber. I et annet kommuniké het det: “Dersom USA bomber Irak, vil enhver Amerikansk statsborger være legitime mål.”

Nå har Obama bombet i Irak,..og regnestykket er enkelt å forstå. Al-Qaida-krigere kommer til å sverge sin troskap til ISIS i flokk og følge av en enkel grunn: ISIS er mer seriøs om Islam og Kalifatet enn al-Qaida noensinne har vært. For i ISIS regi halshugges Kristne barn, og deres hoder blir satt på stokker i parker, for det er den Islamske måten.

Hva er det med dette, som er så vanskelig å forstå? Vi er kanskje ikke selv i krig med fundamentalistisk Islam, men det er åpenbart, at disse er i krig med oss - en krig på liv og død og som har krevd tusenvis av liv i Irak og Syria bare de siste månedene. Deres agenda er lett å oppdage.

Den Kristne verden, USA og Europa, og Jødene skal underlegges Islam, og resultatet vil kunne bli et Amerika liggende på sine føtter i en haug av aske.

Vi vet, at mange Amerikanere, Europeere og (også Nordmenn) har strømmet til Syria og Irak for å kjempe i krigen.. for Jihad. Mange av disse har også kommet tilbake igjen, til Amerika, til Europa og til Norge. Ingen vet egentlig helt sikkert, hvor mange og hvem de er. Politi og overvåkingstjenesten kjenner noen, men langt fra alle, og når disse har kommet hjem eller vil komme hjem, vil de ta med seg sin ideologi, sin Jihad, sitt hat, til Norske, Europeiske og Amerikanske gater for å utkjempe sin Jihad her.

Hvem har ansvaret for å beskytte oss mot denne lumske og demoniske ondskap, som allerede kan befinne seg i vår midte? Er det President Obama, som har egne religiøse sympatier, mange stiller spørsmål til, eller er det den tankeløse og klønete John Kerry, som fomler rundt på verdenarenaen?

Er det feige Europeiske leder, som tror, at en krig kun kan utkjempes med økonomiske midler? Er det Børge Brende, som naivt løper rundt å snakker om våpenhviler i hytt og pine?

Det amatørlaget, som i dag styrer den Vestlige Verden, så seg blindt på Den Arabiske Våren og innbilte seg, at “demokrati a'la oss” ville ha styrke nok til å bekjempe ekstrem Islam.

Den Islamske staten (ISIS) vil bli et problem lenge og utgjør kan hende den største trussel mot den Vestlige kultur på lang, lang tid. Det store spørsmålet, man bør stille seg, er om Vestens ledere, inkludert Amerikas Barack Hussein Obama, har forstått, hvilken trussel ekstrem Islam utgjør også for oss.

Den krigen, som i dag utkjempes i Irak og Syria, kan kjapt også bli en krig, vi må kjempe her hjemme, og jeg aner, at våre ledere, og den jevne mann og kvinne, ennå ikke har forstått, at vi er i krig, og vi lever deretter.

Mens vi her hjemme nyter vår velstand, fester, drikker, shopper, blir underholdt og blir stadig mer materialistiske i vår tenkning, har vi gjennom flere år sluppet en Trojansk hest inn i vårt samfunn, i form av en generasjon Muslimer, som lot seg gripe, ikke av våre ideer om demokrati og sekulære verdier, men av ideene, fremsatt av menn, som parallelt med vårt eget religiøse forfall har dyrket frem en stadig mer ekstrem utgave av Islam.

Et annet spørgsmål, som også reiser seg, er, hvorvidt Vestlige ledere er villige til å ta konsekvensene av, det vi ser på slagmarken i Irak. Riktignok har Obama droppet noen bomber, og flere Vestlige land har deltatt i den humanitære biten av operasjonen for å hjelpe sivilbefolkningen, men det store spørsmålet er, om dette er tilstrekkelig, og jeg tviler, fordi hittil har alt det, Obama og Vesten har tatt i i Midt-Østen, blitt til vekst og fremgang for ekstrem Islam.

Overalt, ja absolutt overalt, hvor Obama har brukt sin innflytelse, har det endt opp med, at det radikale Islam er blitt styrket, først i form av Det Muslimske Brorskap og dernest fremveksten av Kalifatet.

Vestlig og primært Amerikansk intervensjon i Egypt, Libya, Syria, Irak og Afghanistan har utelukkende ført til fremgang for Allahs styrker, og det er åpenbart, at Vesten ennå ikke har forstått, at de grep, som er blitt tatt gjennom de siste årene, har svekket vår posisjon og vår evne til å motstå det, som vokser frem.

Ingen etiske murer
Mange Muslimer ser med rette ned på vårt Vestlige sekulære og umoralske samfunn. Vi fester, vi nyter, vi synder, vi horer og penger er vår Gud og ikke Jahve.

Jesus sa engang til sine disipler, at vi er Verdens salt og lys, men i vårt samfunn er Kristendommen, som har vært den bærende kraft for Europa og Amerika gjennom flere hundre år, blitt stuet bort som en kuriositet, og Kristen moral og etikk er blitt fordrevet fra samfunn, skole og familie.

Vi er blitt en generasjon med “livsnytere”, som har hengitt oss til alt, som kan kjøpes for penger, mens de virkelige verdier, som reiser et bolverk mot mørkets makt, er blitt lagt i ruiner, og ingen blåser alarm.

ISIS eller ISILs veldige fremmarsj har på mange måter tatt Vesten på senga, men av dem, som forgjeves har alarmert, er den Norske hobby-analytikeren Jan Hårstad, som blant annet på Verdidebatt gjennom lang tid nærmest har talt for døve ører.

Hårstad er en av de få, som så, hva som var i ferd med å skje, og mye kan nå tyde på, at hans røst også har forstummet, i hvert fall på avisen Vårt Lands debatt side, hvor han har vært fraværende siden 6 juli, og enkelte brukere av Vårt Lands nettsted har begynt å stille spørgsmål, om også Hårstad har lidd samme skjebne, som mange andre på Verdidebatt, blitt utestengt.

Etterlyser Jan Hårstad
Mens ISIS stormer frem med halvhjertet Amerikansk bombing som eneste Internasjonal motstand og med et splittet EU på gjerdet, har flere, deriblant Robert Rygge, etterlyst Hårstad og andre tydelige personers klare røst i disse tider.

I en forespørsel, rettet til Søkelys, skriver Rygge følgende: “Kanskje det kunne vært en ide å etterlyse debatten på “Verdidebatt”? Det begynner å bli vel mye sletting av debatter, debattinnlegg og debattanter i disse Orwellske tider.

Skrev selv et debattinnlegg om Verdidebattens død på “Verdidebatt”, for noen år siden. Jeg, for min del, tror virkelig at ytringsfriheten er under sterkt angrep, så kunnskapsrike, uredde skribenter (som Hårstad og Vega) vil nok bli KUET etter hvert. Derfor håper jeg, alle er på vakt etter signaler om, at “debattantlys slukkes”.

Det er forøvrig påfallende, hvor ofte ny lovgivning/reformer ønskes gjennomført, – og så “vips” så skjer det “tilfeldigheter” som TREKKER i SAMME RETNING. Er det tilfeldig, at disse terrortruslene kommer samtidig som ny lovgivning ønskes gjennomført?

Hvis en leser eksempelvis bøkene “Trust us, we’re experts”, og “Toxic sludge is good for you”, – skrevet av en, som driver nettsiden prwatch, så ser man, at det ikke finnes grenser for uetiske BEDRAG for å gjennomføre en agenda. Kanskje det er noe å skrive mer om?

Antikrist ut fra Islam?
Mye av det, vi ser fra Islam, kan minne om, at vi ser konturene av det kaos, den Bibelske skikkelsen Antikrist skal reise seg ut av.

Jeg er selvfølgelig klar over, at det hersker mange teorier og ideer, hvem som vil være den Bibelsk profeterte Antikrist. Er det Putin? Obama? Paven? En fremtidig EU leder eller George Walker Bush som Langesæter hevder?

Vi vet ikke ennå rett og slett, men en teori, som kan hevdes med styrke, er, at Islam kan komme til å utgjøre den religion, Antikrist kommer fra.

Det ekstreme Islam, vi i dag ser, er umenneskelig brutalt, liv er null verd og man dreper, der man farer fram. Døden følger i dets fotspor, og i vår tid skjer begivenhetene kjapt.

ISIS mål er å heise Allahs flagg over Det Hvite Hus og innføringen av et Verdensomfattende Kalifat, et Islamsk Hus, kan bli det skrekkvelde, Bibelens Johannes Åpenbaring advarer oss om. For det ekstreme Islam krever underkastelse eller døden, det ser vi i Irak, Syria og i andre land, hvor Sharia blir resultatet.