Abbas’ plan vil føre til nye terrorangrep.

Fra Miff.no/
2. september 2014.

Mahmoud Abbas vil bruke Araberlandene, USA og FN til å forsøke å tvinge Israel til å akseptere Palestinernes premisser for nye fredsforhandlinger. Han legger nå frem en plan om Israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden innen tre år.

 – Dette ville føre til rakett- og granatangrep mot Ben Gurion-flyplassen, sier forsvarsminister Moshe Ya’alon.

De Palestinske Selvstyremyndighetenes President Mahmoud Abbas er i disse dager i ferd med å legge frem en ny plan for å oppnå en tostatsløsning innen tre år. Planen legger opp til en ny ni måneders periode med fredsforhandlinger, der Abbas krever, at de første 90 dagene skal settes av til utelukkende å diskutere seg frem til landegrensene for en Palestinsk stat.

Abbas vil legge planen frem for de Arabiske landenes Utenriksministre på møtet i Den Arabiske Liga 7.-9. september. Saudi-Arabia og Egypt har allerede uttrykt støtte til planen, og PA ser optimistisk på å få støtte fra resten av de Arabiske landene.

Den førstkommende helgen skal Sjefsforhandler Saeb Erekat og Etterretningssjef Majed Faraj presentere planen for den Amerikanske Utenriksministeren John Kerry i Washington.

Etter planen skal grensespørsmålet være avgjort etter tre måneder med forhandlinger, og andre temaer skal tas opp i samtalene etter dette.

Det inkluderer store spørgsmål, som 1948-flyktningene og deres etterkommeres ”rett til å vende tilbake”, Jerusalems status, bosetningene, sikkerhetssituasjonen og vannressursene. Fordi grensespørsmålet vanskelig kan behandles totalt isolert fra de andre temaene, har Israel tidligere motsatt seg en slik temainndeling.

For å i det hele tatt sette i gang forhandlingene, krever Palestinerne dessuten byggestans i bosetningene, mens samtalene om grensene pågår, og løslatelse av flere Palestinske fanger, skriver Ha’aretz.

Truer med ensidig FN-frieri
Dersom Israel ikke vil akseptere Abbas’ plan betingelsesløst ved hjelp av press fra Araberlandene og USA, planlegger Abbas å henvende seg ensidig til FN og presentere planen overfor FN's sikkerhetsråd. Målet vil da være å få sikkerhetsrådet til å vedta en resolusjon om å opprette en Palestinsk stat etter 1967-linjene.

Dersom Amerikanerne skulle nedlegge veto der, noe man anser som det eneste sannsynlige utfallet, vil Palestinerne gå videre til FN's generalforsamling med det samme forslaget. Etter dette vil PA's plan være å gå videre i statsbyggingsprosessen ved ensidig å søke medlemskap i FN-organisasjoner, og trekke Israel for den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser.

Slik planlegger Abbas og de palestinske selvstyremyndighetene å forsøke å bruke både Araberlandene, USA og FN til å presse Israel inn i forhandlingssamtaler, som ensidig er lagt opp etter Palestinernes premisser.

Times of Israel oppsummerer Abbas’ budskap til Israel slik: ”Gi oss et kart over det fremtidige Palestina, ellers blir det internasjonal fordømmelse og slutt på sikkerhetsstyrkenes samarbeid på Vestbredden”.

PA har gitt Israel frist til utgangen av året for å svare på, om de aksepterer planen.

Planen ville føre til raketter og granater
Israels Forsvarsminister Moshe Ya’alon uttalte tirsdag, at en diplomatisk prosess, der målet er, at Israel skal gjøre full tilbaketrekking fra Vestbredden, slik Abbas går inn for, ville føre til, ”at raketter og granater ville bli avfyrt mot Ben Gurion-flyplassen”. Det skriver Jerusalem Post.

Han tok opp temaet i en tale under en konferanse i Tel Aviv. Ya’alon sa, at når man vurderer en plan for en diplomatisk prosess, må man huske, at alle Israels tidligere tilbaketrekkinger fra landområder har ført til, at terrorister har tatt over kontrollen. Han viste til Hamas’ overtakelse av Gaza som det fremste eksemplet og poengterte, at terroraktiviteten florerte også på Vestbredden, inntil Israel tok omfattende grep for å få bukt med problemet.

Ya’alon mente, at Israel burde lete ”utenfor boksen” etter en ny diplomatisk prosess og antydet, at den nye strategiske interessen for samarbeid mellom Israel og de moderate Arabiske statene kunne være en nøkkel.