Israels regering investerer i Sabbatsåret.

Fra Idag.no/
26. september 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

Israels regjering har med bistand fra Knesset vedtatt et budsjett for det kommende jordbruksåret, som er et såkalt Sabbatsår, eller Shmita, som støtter opp om bønder og landbrukere, som ønsker å følge Guds lover.

Mens et stadig økende antall bønder så med et snev av gru fremover mot Sabbatsåret, som begynte med Rosh Hashana, vedtok Knesset en støttepakke på 100 millioner Shekel (179 millioner kroner) i investeringer i nettopp Sabbatsåret.

Hvert syvende år skal Israel ifølge Bibelsk pålegg la jorden ligge brakk uten menneskelig innblanding. Man kan plukke, hva man vil for seg og sin familie for noen dager fremover, og der, hvor det vokser grønnsaker og annen frukt, skal det ikke holdes vakt, slik at mennesker kan forsyne seg som best de kan.

I dagens tertiærnærings-samfunn er de fleste mennesker avhengige av jordbrukere, som driver jordbruk, høster og selger sin grøde. Problemet er altså, at dette er forbudt under Sabbatsåret. De fleste jordbrukerne er også avhengig av inntektene for det arbeidet, de legger ned.

Siden Israel ble opprettet, har man forsøkt seg til å få jordbrukerne til å overholde Sabbatsåret, uten at samfunnet og økonomien blir skadelidende. De avsatte 100 millioner Shekel, som skal administreres dels av religiøse interesse og jordbruksinteresser, under overvåking av finansdepartementet, skal bistå i dette.

Budsjettet kommer til å bli delt på ulike prosjekter. 45 millioner skal brukes til å subsidiere jordbrukere, som forlater gårdene sine midlertidig for å la jorden hvile, og ytterligere 20 millioner skal brukes til å bistå dem, som ikke høster, men som vedlikeholder frukthagene; I pakt med Jødisk lov. 11,5 millioner skal finansiere utdanningsinitiativer til å utdanne jordbrukere i lovene, som gjelder Sabbatsåret.

Nettopp neglisjeringen av Sabbatsåret var en av grunnene til, at Israel ble ført i landflyktighet, sier Guds Ord. Sabbatsårsbudsjettet er denne gangen fire ganger så stort som for to Sabbatsår siden (2000-2001), men noen millioner mindre enn forrige gang (2007-2008).