Jødiske bønder plantet tusenvis av frukttrær under bomberegnet fra Hamas.

Fra Ordetogisrael.no/
20. september 2014.

Under terrororganisasjonen Hamas´ skyting av tusenvis av raketter over det sørlige Israel plantet modige Israelske bønder tusenvis av frukttrær i forkant av det kommende Sabbatsår, på Hebraisk kjent som "Shmita« T

Det Jødiske nyttår begynner ved solnedgang onsdag kveld den 24. september. Denne høytid kalles Råsh Hasjaná. Ved det Jødiske nyttår i år innledes det Bibelske Sabbatsår i Israel, slik det står skrevet i 3 Mos 25: 4: "Det sjuende året skal være en fullstendig hvile for landet."

På samme måte, som folk i Israel hviler hver uke på Sabbaten, vil landet Israel hvile hele året ved Shmita. Etter 11. august 2014, som tilsvarer den 15. dagen av måneden Av på den Jødiske kalenderen, er fleste former for treplanting forbudt i forkant av dette Sabbatsår.

Midt under "Operation Protective Edge", mens Hamasterroristene skjøt raketter inn over Israelske byer, ble Israelske bønder bedt om, selv om rakettene regnet over Israels marker, å plante så mange frukttrær som mulig, før overnevnte frist utløp.

Modige bønder som Hanan fra Moshav Yavul (se bildet), som ligger på grensen mellom Gaza og Egypt, plantet ferskentrær helt til siste øyeblikk. Jøder over hele verden sponset de Jødiske bønder i arbeidet med å plante frukttrær.

De, som sponset plantingen av frukttrær i Israel, var motivert av det guddommelige løfte om å velsigne dem, som plantet i pakt med Bibelens bestemmelser. Mange bønder vil jo lide økonomisk tap et helt år.

I 3 Mos 25: 20 lover Gud å velsigne alle, som bidrar i overholdelsen av Shmita: "Jeg vil ordinere min velsignelse for deg ..."

Planting av frukttrær kan være dedikert til ære eller minne om et kjært familiemedlem elle venn. Mange dedikasjoner ble laget til minne om de tre elskede gutter, som ble kidnappet av Hamasterrorister og drept sist i juni, nemlig Eyal, Naftali og Gilad.

De, som dedikerer trær, vil hjelpe til med:

- Å forskjønne landet Israel og gjøre det mer fruktbart
- Få sitt navn knyttet til sitt eget tre, seksjon eller frukthage
- Hedre en kjær med et meningsfullt og tidløst engasjement
- Hjelpe Israelske bønder, som overhoder det Bibelske Sabbatsår
- Selv være med i en veldig spesiell Bibelsk overholdelse i 7 år fremover