Ebolaviruset kan kalles et Endetidstegn.

Fra Idag.no/
23. oktober 2014.

Evangelist Emanuel Minos, forfatter av blant annet «Det har ringt for tredje gang» og andre bøker om endetidens tegn, er urolig både overfor Ebola-epidemien og konfliktene, som herjer i Europa og i Ukraina.

– Det skremmende med Ebola er, at den sprer seg veldig fort. Den har brutt ut i land, hvor det ikke er ordentlig helsestell. Det, som er det rare, er, at Ebola har vært der i flere år, men bare i små mengder. Nå har det fått et voldsomt omfang. Det er skremmende at folk, som er smittet, tar med seg sykdommen hjem, sier Minos.

Gog og Magog
Han undrer på, om dette kan være ett av Andetidstegnene, som nevnes i Åpenbaringens bok. Han mener, det må være en av hestene, som sprer pest over jorden. Han henviser til Åp 6:8:

«Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr».

– Det, som jeg også særlig er opptatt av nå, er uroen i Europa og i Ukraina. Jeg spør meg selv, om ikke dette er Gog og Magog, som nevnes i Esekiels bok, sier Emanuel Minos.

Verden taper kappløpet
 Ifølge NRK og NTB sier FN's Ebolasjef, Anthony Banbury, at Verdenssamfunnet er i ferd med å tape i kappløpet med Ebolaviruset.

– Viruset fikk et forsprang, og er nå langt foran oss. Det beveger seg raskere enn oss og er i ferd med å vinne kappløpet, sa Anthony Banbury til FN's sikkerhetsråd.

– Vi må stanse Ebola nå, ellers så vil vi stå overfor en fullstendig uforberedt situasjon – som vi ikke har noen plan, hvordan vi skal takle, sier han videre.

Det er frykt for at land som Sierra Leone og Liberia kan falle fra hverandre som følge av Ebola-epidemien, begge land har vært gjennom lange borgerkriger.

Til stadig nye områder
Spenningen er å ta og føle på, etter hvert som sykdommen sprer seg til stadig nye områder. Det meldes om kaotiske tilstander. I enkelte byer bygger innbyggerne barrikader i gatene, og da sikkerhetsstyrker kom til bydelen, ble det brukt tåregass og skutt med automatgevær for å spre menneskemengden.

Det er stor mangel på medisinsk personell, sykehussenger, sykebiler og grunnleggende utstyr og medisiner. Verken de internasjonale organisasjonene med sine feltsykehus eller de offentlige sykehusene makter å ta unna, meldes det.

4.500 døde
 Ifølge WHO vil antall registrerte smittede passere 9000 innen uken er omme. Antall døde er nå snart oppe i 4500 personer. Men mørketallene er store.

WHO tror, smitte- og sykdomstilfellene egentlig er 1,5 ganger høyere enn rapportert i Guinea, to ganger høyere enn rapportert i Sierra Leone og 2,5 ganger høyere i Liberia.

201 helsearbeidere er registrert smittet av virussykdommen, 95 av dem er døde, og de gjenværende krever bedre beskyttelsesutstyr, høyere risikotillegg og en forsikringsordning for å sikre familien, skulle de også være uheldige å bli smittet og dø. Myndighetene på sin side sier, at det ikke finnes penger, og at de, som streiker, vil få sparken.

Kritikk mot Amerika
Ifølge NTB-Reuters burde den Amerikanske smittevernmyndighetens retningslinjer for, hvordan sykehusansatte skal beskytte seg mot Ebola, blitt strammet inn, lenge før to Amerikanske sykepleiere ble smittet.

Den Amerikanske Presidenten, Barack Obama, mener, Verden gjør for lite for å hindre, at Ebola sprer seg. Selv ønsker han å høyne Ebolaberedskapen ved å øke kontrollen av passasjerer på både innenlands og utenlandsfly.

Obama har hittil sendt 4.000 soldater til Vest-Afrika for å bygge opp infrastrukturen i helsevesenet der for å takle epidemien, som har tatt livet av flere tusen. De Vestafrikanske landene Liberia, Sierra Leone og Guinea er hardest rammet.

USA gir penger til lønninger
Norges Utenriksminister Børge Brende tok opp situasjonen med de streikende helsearbeiderne, da han møtte Liberias President Ellen Johnson Sirleaf i Monrovia.

USA lovet tirsdag å gi 5 millioner dollar i bistand til det Liberiske helsedepartementet, og Brende vurderer, at Norge gjør det tilsvarende.

– Vi må se, om også vi kan gi midler til Liberias helsedepartement og til lønninger til lokale helsearbeidere. Hjelpen til de Ebolarammede landene i Vest-Afrika burde ha kommet mye tidligere. Nå er det vigtig, at vi handler raskt, sier han.