Hvordan står det til med de Kristne Menigheder? Sover vi? Har vi forladt den sande lære?

Fra Facebook.
24. oktober 2014.
Av Sverre Meyer.

- Hva er det, menigheter rundt forbi holder på med i disse siste tider? Hva er det, de prioriterer?

- Har de glemt å forkynne det, som er hovedsaken, nemlig Jesus og hans forsoningsverk på Golgata?

- Har de glemt å forkynne på en slik måte, at Ordet vekker menneskene til selvransakelse og omvendelse?

- Har de glemt å fortelle menneskene, hva som er rett og hva som er galt?

- Hvordan man skal arbeide på sin helliggjørelse?

- Har de glemt, at vi lever i de siste tider, siste dager og at vi må være våkne?

- Jesus skal snart hente sine igjen, er vi rede?

- Har menneskene i menigheten fått undervisning om det, som skjer i Verden i forhold til de profetiske ord?

- Hvor langt er vi kommet på den profetiske klokke - mht de siste dager?

- Hvordan man skal identifisere onde åndsmakter og dets påvirkning (fra Verden og innenfor de Kristne miljøer)?

- Hvordan skal vi beskytte oss mot djevelens angrep?

- Hvordan bli bevart mot de kommende trengsler?

Dette er bare noen av mange spørgsmål, man kan stille seg.