Abbas-medarbeider gratulerer terrorist med “bryllupet” i Det Hinsidige.

Fra Sma-norge.no/
23. oktober 2014.
Av Willy Gjøsund.

MUHAMMEDS TIDER ER OVER OSS 
I Israel har man lenge slitt med dette, men den altoverskyggende nye religionen, menneskerettighetene, gjør, at respekt for andre menneskers religion veier tyngre enn respekt for menneskeliv. I dag må leserne bære over med vår manglende respekt.

Konkret har det seg slik, at Fatah, den “moderate” fraksjonen av PLO, ledet av Mahmoud Abbas, skrev en nekrolog på sin offisielle Facebook-side, der de roser Abdelrahman Shaludi, som kjørte bilen sin inn i en folkemengde på bybanestasjonen på Ammunition Hill i Jerusalem.

Ni mennesker ble skadd, og en tre måneder gammel baby fikk dødelige skader. Foreldrene hadde tatt henne med seg til Vestmuren (“Klagemuren”) for første gang.

“Den Palestinske nasjonale frigjøringsbevegelse (PNLM, Fatah) – avdeling Silwan, følger den heroiske martyr Abdelrahman Shaludi, som utførte Jerusalem-operasjonen, hvor bosettere i det okkuperte Jerusalem ble overkjørt, til hans bryllup.”

Med disse ordene ønsket den “moderate” delen av Palestina-Arabernes styre, Shaludi, all lykke til i hans “bryllup” med 72 jomfruer i det hinsidige.

Onde tunger har hevdet, at hele opplegget med de etter hvert så omtalte 72 jomfruer er en misforståelse, muligens bevisst, fordi originalteksten visstnok betyr 72 rosiner. Å hvilken skuffelse.

I posten var det et bilde av Shaludi sammen med en tekst fra Koranen, Sure 3:169, som sier: “Tenk aldri på dem, som har blitt drept for Allahs sak, som døde. De er i live med sin herre, og får sin provisjon.”

TIDLIGERE TERRORDØMT
Shaludi har terrorbakgrunn, og har sittet i fengsel for tidligere terrorisme. Etter påkjørselen forsøkte han å rømme fra stedet, men ble beskutt av politi. Han døde senere av skadene.

Det “moderate,” “sekulære” Fatah skriver videre ordene “hvil i fred! Vi står bak deg.”

Det var PMW, som fikk opplysningene om statusoppdateringen frem i lyset. Dette førte til, at fire Amerikanske politikere forlangte, at Mahmoud Abbas måtte kvitte seg med personen, som var ansvarlig for oppdateringen, Sultan Abu Al-Einen, som er rådgiver for Abbas. Abbas har ikke respondert på kravet.

Tragedien består først og fremst i, at et lite levende, ønsket og elsket menneskebarn, som foreldrene hadde strevet for å få, måtte bøte med livet, høyst sannsynlig, fordi en Araber ville ha utløp for sitt hat.

Han er nå død. Men det er også en del av tragedien, at en mengde mennesker hyller slike onde mennesker, og at svært mange deler deres synspunkter, og vil kunne gjøre noe tilsvarende under gitte omstendigheter. Det er en del av tragedien, at mennesker, som vil forsvare seg mot slik irrasjonell terror, blir hindret av “godtfolk” og “Verdenssamfunnet.”

Rent bortsett fra, når det rammer dem selv. Da samler de seg, enten man forsvarer seg som NATO, FN eller mindre, lokale koalisjoner.

I 2014 burde Verden ha stått sammen, skulder til skulder, og massivt og systematisk nektet slike bevegelser livsbetingelser på alle måter. Det hadde utvilsomt medført at menneskerettighets-religionens Erkebiskoper hadde skreket opp, men man hadde fått bukt med uvesenet.

MED STØTTE I SAMFUNNET
I stedet går De Naive i fellesskap inn for en bred, omfattende økonomisk støtte, som savner sidestykke i andre deler av Verden. I stedet løfter De Moralske knapt på øyenbrynene for å fordømme Abbas.

I stedet for å fordømme holdninger, som lefler med terror, hever man terskelen for å kritisere Islam og peke på årsaken til terroren. Dette gjelder i Norge, det gjelder i Canada, og det gjelder i Israel. Og alle må betale dyrt for denne unnfallenheten.
------------------------------------------------------------------------------
Et afsnit er udeladt.