I sommer emigrerte 284 Jøder fra Ukraina til Israel.

Fra Bjornolav/
13. oktober 2014.

Operation Exodus opplever en ny oppsving i arbeidet: I løpet av juni og juli i år hjalp Ebenezer Emergency Fund 284 Jøder til å utvandre til Israel fra Ukraina.

"Det er mange år siden, vi har sett tilsvarende tall", sier Jon Olav Østhus, som er nasjonal koordinator for Ebenezer-Operation Exodus i Norge.

Østhus opplyser også, at siste 12 månedene var den totale innvandringen til Israel nærmere 25.000 personer, nesten 10 prosent flere enn forrige 12 måneders periode.

" Dette bidrar til å opprettholde det Jødiske flertallet i Israel. Det har ligget nokså stabilt på om lag 75 prosent de siste årene", ifølge Jon Olav Østhus.
----------------------------------------------------------------------------------------
Vi advarer imod den Økumeniske tilgang på denne blog.