Kongen kommer!

Fra Bjornolav.dk/
5. oktober 2014.

Vi lever i farlige og avgjørende tider. Derom hersker ingen tvil. Hvordan skal vi forholde oss til den voldsomme framrykkingen av vår tids mest grusomme terrorbevegelser, som sprer skrekk og gru over alt, hvor de slår til, det ukontrollerte utbruddet av Ebola, som berører så mange nasjoner og frarøver så mange mennesker livet, forfølgelsen av Kristne i en rekke land, naturkatastrofene?

Aviser, TV og radio nærmest flommer over av all elendigheten, som skjer dette året. Jesus talte om en tid som denne! Og det er sant, at Jesu profetiske ord går i oppfyllelse: "Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes." (Luk 21:25-26)

1) Tegnene i sol og måne og stjerner
15. april i år tiltrakk en blodrød måne seg en hel verdens oppmerksomhet. Store dagsaviser la ut linker, så leserne kunne følge med på den spektakulære måneformørkelsen. På sin nettutgave hadde Dagbladet tittelen: 'I dag ble månen farget blodrød - Formørkelse over store deler av verden'.

Det er nesten så en tror, man leser profeten Joel: "Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige..." (Joel 3:4-4)

Den blodrøde månen 15. april var begynnelsen til en rekke måneformørkelser, som alle har det til felles, at de inntreffer på de Bibelske festdagene! Fire blodrøde måner på Jødiske festdager innen to år er svært sjelden og har bare skjedd syv ganger, siden Jesus levde som menneske.

 Fire blodrøde måner dukker opp i 2014-2015 på Jødiske festdager, og ingen tilsvarende hendelse på de neste 100 år. Den neste inntreffer om tre dager: 8.oktober - like før Løvhyttefesten - etterfulgt av en delvis solformørkelse 23. oktober.

Når vi så kommer over i 2015 vil dette skje:
* 4. april: Den første dagen i Påsken - innledes med total solformørkelse 20. mars 2015, like før den første dagen i det Bibelske året - første Nisan år 5775 i følge den Bibelske kalendern.

* 25. september: den første dag av Løvhyttefesten - innledes med en delvis solformørkelse den 13. september 2015 - dagen før Basunenes høytid, som er det sivile Israels nyttårsdag.

2. Folkenes fortvilelse
 Det er den, som beskrives i Luk 21, og som jeg har sitert ovenfor. Vi skal ikke følge veldig mye med i massemedia, før vi ser, hvordan frykten brer om seg. Et av målene til IS er jo å skape frykt og lamme befolkningen. Det er en del av terroren.

Derfor bør vi tenke nøye igjennom, når vi legger ut skrekkvideoene av halshoggingene og de grusomme henrettelsene på sosiale medier, om vi faktisk ikke spiller på lag med terroristene! Det er jo dette de vil - spre frykt! La oss ikke gi dem den gleden.

Det, de holder på med, er demonisk i sitt vesen, og Kristne skal ikke ha noe med mørkets makt å gjøre. Jesus ba oss om noe konkret, når disse tingene begynner å skje: "Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til." (Luk 21:28)

Blikkretningen vår nå er avgjørende!
" ... med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone".

Jesus sitter på æresplassen. Etter himmelfarten er Han Allherskeren! Det er Ham, og Ham alene, alle makter og myndigheter en dag må bøye kne for. La oss feste blikket på Ham, Han som er Løven av Juda, Han som er Lammet, som har seiret!

Vekkelse eller dom?
Kommer det vekkelse eller dom? Mer enn noen gang gjelder ordene fra 2 Krøn 7:14: " ...og så mitt folk, som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land".

Dette er en tid for radikalitet!
Dette er ingen tid for å sove! Dette er en tid for å våke og be! Våke og be! Dette er en tid for forbederne til å stå på murene og be for nasjonene. Dette er en tid for Guds folk til å ydmyke seg, omvende seg. Ta Gud på ramme alvor.

Dette er en tid for å slutte å leke Kristendom. Det er en tid for vekkelse - men det er også en tid for dom. Dommen over nasjonene kommer, og har begynt. Rett foran våre øyne ser vi Guds profetiske ord gå i oppfyllelse: "Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!" (Salme 2:2)

Men, sier Guds ord: "Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Han taler til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg". (v.4-6)

Selv om konger og presidenter og mørkets makter fryder seg, og det er sant det, som står i Jes 60:2: "Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene", så er det bare første delen av dette verset. Det andre lyder slik: "Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg".

Hvem er 'deg' i denne sammenhengen? Jerusalem. Det er derfor fienden setter alt inn på å skape ufred og krig i Jerusalem, fordi Jerusalem har denne herlige framtiden! Det er nemlig til Jerusalem Herren Jesus kommer igjen og oppretter sitt fredsrike.

Inntil så skjer, venter vi på at 'vår forløsning stunder til', at Herren Jesus kommer i skyen og rykker menigheten bort. "Så skal vi alltid være sammen med Herren". Å, herlige dag!
-------------------------------------------------------------------------------------
Denne blog er Økumenisk, hvorfor den normalt ikke kan anbefales.