UNESCO korrigerer dødsliste.

Fra Idag.no/
18. november 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

FNs datterorganisasjon UNESCO, som er ansvarlig for listen over døde journalister under Operasjon Beskyttelsesgrep i Gaza i sommer, har korrigert listen med å fjerne navnet på en Arabisk journalist.

Det er den Palestina-Arabiske journalisten Abdullah Murtaja, som ble fjernet fra listen over «journalister, som ble drept i utøvelse av sitt yrke».

Dette på grunn av, at en pro-Israelsk blogg nylig avslørte, at Murtaja også var Hamas-terrorist. Murtaja, som ble drept under krigen i sommer, dukker opp på bilder og video, som blir sluppet av al-Qassam-brigadene, hvor han bærer våpen og er kledd i standard «terroristuniform» med Hamas-merker.

Det var den kjente bloggeren Elder of Ziyon som la frem denne dokumentasjonen 12. november, hvor det også går frem, at Murtaja avla «martyrløftet» - som først skal slippes etter en persons død.

UNESCO's Generaldirektør Irina Bokova synes det er sørgelig, at man bruker journalistyrket på denne måten.

–En journalists status som sivilist er viktig, spesielt i konfliktsituasjoner, for å sikre fri fly av informasjon og tanker, som er viktig for folk, som ikke selv er til stede – og for å gjenopprette stabilitet og fred.

–UNESCO trekker derfor tilbake uttalelsene [om Murtaja], som ble publisert den 29. august, sier Bokova.