Israel er Midtøstens stærkeste militærmagt.

Fra Frie-ytringer.com/
2. november 2014.

Nylig offentliggjorde nyhetsnettstedet Business Insider sin rangering av de 15 sterkeste hærer i Midt Østen regionen, og plasserte den Israelske hæren på toppen.

Business Insider viser i sin kåring til at det Israelske forsvaret, IDF, har et årlige budsjett på 15 milliarder dollar, 176.500 aktive «frontsoldater», 3.870 stridsvogner og 680 fly, samtidig som det står for regionale og globale allianser med Egypt, Jordan og USA.

Israel har et vernepliktsystem, der de fleste Jødiske og Drusiske innbyggerne i landet er pålagt å tjenestegjøre i militæret for enten to eller tre år.

«Et nært forsvarssamarbeid med USA og en energisk innenlandske forsvarsindustri gir Israel et kvalitativt overtak over alle regionens andre militære,» skriver nettstedet, og trekker blant annet frem, at Israel har avanserte jagerfly, høyteknologiske væpnede droner, og kjernefysiske våpen.

«Landets flyvåpen har en svært høy opplæringsstandard,» mener Business Insider. Chris Harmer, senioranalytiker ved "Institute for the Study of War" sier til Business Insider, at «pilot til pilot, flyskrog til flyskrog, er det Israelske luftforsvaret det beste i verden».

I tillegg, ifølge Business Insider, har Israel også en av de mest kampklare hærer i regionen, med erfaring fra å sikre noen av de mest problematiske grensene i verden.

«Israels militær har heller aldri forsøkt et kupp eller styrt landet direkte, i motsetning til flere andre på denne listen,» skriver nyhetsnettstedet. «Takket være Israels liten størrelse, kan det militære raskt mobilisere sine reserver på relativt kort varsel,» fremheves det også.

I 2013 vokste markedet for forsvarsprodukter kraftig i Midt Østen regionen. Den største veksten i sine forsvarsbudsjetter hadde Oman, samt Saudi Arabia, som økte sitt budsjett med 300 prosent på ti år.

Den nest sterkeste hæren i regionen, etter Israel, ifølge Business Insider,er NATO-landet Tyrkia, med et forsvarsbudsjett på 18.1 milliarder dollar og 410.500 aktive soldater, 3.657 stridsvogner og 989 fly. Saudi Arabia er rangert på tredjeplass