Hva du kan forvente, når du samtaler om Guds Ord.

Fra Facebook.
20. oktober 2014.
Av Ronny Johansen.

Mange troende lengter etter mer åndelig interesse og opplysning. Man hører det ofte i personlige vitnesbyrd på møtene: "Jeg vil bli mer interessert i Guds Ord og ta det frem, når jeg er sammen med andre. Jeg vil slutte med tomt snakk og fokusere på det himmelske og åndelige."

Når man så kommer i de situasjonene, man hadde i tankene, når man bekjente, at det skulle bli en endring, så blir det så vanskelig å få til mer interesse og mer oppbyggelig samtale. Det blir heller tomt prat enn åndelige oppbyggelige ord.

"Da talte de med hverandre, de som frykter Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok for dem, som frykter Herren og tenker på Hans navn. Og på den dag, som jeg skaper, sier Herren, Hærskarenes Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil spare dem, likesom en mann sparer sin sønn som tjener ham." (Malaki 3:16-17)

Frykter man Gud, så vil man også forstå alvoret med dommens dag. Denne frykt føder ord og handling, så man begynner å tale med hverandre. For slike personer skriver Herren en egen minnebok, slik at Han skal komme dem i hu den dagen, menneskene ikke lenger skal spares.

Herren lytter alltid til og deler ut av sin Ånd og nåde. Det, vi der i Jesu navn, i lyset av Guds Ord, blir enige om å be om, vil også Herren på en særskilt måte ha omsorg for å gi oss.

"Sannelig sier jeg Eder: Alt det, I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det, I løser på jorden, skal være løst i himmelen. Atter sier jeg eder: Alt det, to av Eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem." (Matt 18:18-20)

"For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."(2 Korinter 10:3-5)

Vi forstår av dette utsagnet av Jesus, at det blir skjebnesvangert for Guds fiende, om han ikke får stoppet samtalene i Jesu navn. Derfor vil han alltid søke å hindre, at vi samtaler i dette navnet.

Kommer ikke Jesus til oss i våre samtaler, så er det ikke så farlig, hva vi snakker om. Det blir ingen opplysning og kraft uten Jesus. Uten Han, får vi ingen fremgang og seier i vår krig mot Guds fiender. Tvert imot.

Med Jesus derimot, kan vi omstyrte festningsverker, ta tanker til fange og nedbryte enhver høyde, som reiser seg i mot kunnskapen om Gud. Dette trenger vi sårt.

Uten at vi lar Guds Ord får rensket opp i våre tanker og omstyrtet våre egne festningsverker, slik at vi begynner å ta tanker til fange og nedbryte enhver høyde, som reiser seg mot kunnskapen om Gud, så blir våre tanker og forståelse av Gud kun til løgn og tomt bedrag.

Uten Jesus farer vi vill og får ikke Jesu bud. Det er de bud, som skulle frelse og redde oss fra store nederlag og ulykker. Nederlag og ulykker, som garantert kommer, om ikke Jesus får gitt oss sine bud.

Hva for krefter møter man, når man søker å fremstille sin tunge for rettferdighetens tjeneste til helliggjørelse? Skriften gjør det tindrende klart for oss, at åndelig interesse, samtale og opplysning er det farligste for vår fiende Djevelen.

Får Djevelen stoppet den gode samtalen, som bærer slik frukt, at den enkelte blir ført til tro og klarhet, så har han vunnet en stor seier, som sikrer hans overlevelse. Derfor har han sine metoder for å stoppe dette.

Når din egen tomhet har blitt deg nok, og du har overvunnet din egen lathet og ufrimodighet, så møter du den virkelige store fienden av Guds Ord. Din egen tomhet, lathet og ufrimodighet trenger du ikke bruke flere dager på å overvinne.

Når lyset oppgår i ditt hjerte, kan du i et øyeblikk avlegge det, som har hindret deg til i dag på dette området. Så ber du om Åndens kraft til å tjene Gud med din tunge, til oppbyggelse formaning og trøst. Fra dette øyeblikket er det Guds Ord, du først og fremst har i tankene og ønsker å møte de andre i.

Derfor er du frimodig og deler de Ord fra Skriften, som taler og arbeider i deg. Når du fremstiller deg slik, har du dratt til felt mot Guds fiender. Det er godt å være klar over.

Jeg garanterer deg at du vil angripes på alle tenkelige og utenkelige måter. Av vantro, av tvil, av motløse ånder, som vil trykke deg ned. Men de virkelig store fiendene, du kommer til å møte her, er andre Kristne, som vandrer etter kjødet og det menneskelige. Slike ønsker ikke slikt fokus i samtalene.

Men siden det lyser av deg, så har fienden en slu taktikk for å få stoppet deg. Du vil derfor bli motsagt av syndere. Har Gud gitt deg et lys, som har vært deg til hjelp og gitt deg makt, slik at Satan har blitt knust, så er han ekstra vred, når du deler dette herlige med andre. Du vil derfor bli baktalt og forfulgt.

De kjødelige vil alltid finne feil hos deg og opplyse de andre om dem. Feil og mangler ved deg vil bli blåst opp av de anklagende for å få stoppet deg. Gir du deg ikke, men går frem i stor frimodighet, kan du vente deg de utroligste angrep. Alt for å få deg til å tie så du blir stille.

Satan vil sette opp avindsmenn mot deg. Spre rykter rundt om deg. Alt for å sverte ditt navn og din troverdighet. Siden det alltid er mer enn nok av villige kar, vil han alltid finne godt egnende redskaper i sin strid mot deg.

Det, du først og fremst skal passe deg for i denne striden, er synd. Bevisst synd i fristelsene stjeler frimodighetens kraft til Guds Ord i Jesu navn. Glem ikke, at manns vrede ikke virker det, som er rett for Gud, og at du først og fremst må ha fokus på ikke å synde, når du vredes på disse kreftene.

"I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede; for manns vrede virker ikke det som er rett for Gud." (Jakob 1:19-20)

"Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede." (Efes 4:26)

Satan vil søke å hente all den kraften, som ligger i forbannelsene og ryktene, som dine fiender kaster ut mot deg og søke av all makt å virkeliggjøre dem. Djevelen vet, hvilken kraft til forbannelse, som ligger i menneskenes tunger, og vil benytte seg av det alt sammen. Alt for å få deg til å synde og så tie.

Gjennom menneskenes forbannelser og motstand mot deg, søker han å skape den virkeligheten, som forbannelsene og ryktene forteller om deg. Vet man ikke, om at det er dette, som venter den bror og søster, som blir salvet med Åndens kraft til tjeneste med sin tunge i Jesu navn, så kan man raskt bli et lett offer. Når man derimot er klar over, hva som venter, så er man godt hjulpet. Be derfor om en ny tunge!

Ja, la oss alle be om en tunge, som åpenbarer Herrens Ord, hjelper, støtter og oppreiser den elendige og fremmer rett og sannhet i vår samtid!

"Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet, mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen."

"Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus."

"Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning." (2 Tim 3:10-17)