Folkeretten er klar.

Fra Facebook.
1. december 2014.
Fra Karmelbladet 2011.
Via Olav Skeie.


Etter folkeretten har Israel retten til hele det gamle Britiske Palestina-mandatet. Derfor blir det umulig for FN's generalforsamling å vedta en Palestina-Arabisk stat i Judea og Samaria uten å handle i strid med folkeretten.

Dersom FN vedtar en Palestina-Arabisk stat, er dette i strid med folkeretten og belønning for terror, sa Zeev Jabotinsky til Karmel Israel-Nytt. Han er barnebarn av den berømte sionisten Zeev Jabotinsky som grunnla den første Jødiske hær på 2000 år.

Karmel møtte den yngre Zeev Jabotinsky på den årlige minne-markeringen for Jabotinsky på Herzl-fjellet i Jerusalem og ba ham om å forklare Israels folkerettslige rettigheter til Landet.

I 1920 gav Tyrkia opp suvereniteten over hele Midt-Østen, fordi de tapte Første Verdenskrig. Erklæringen ble signert i Sevres i Frankrike. Folkeforbundet, som var forløperen for FN, utarbeidet et forslag, som ble kalt for «Palestina-mandatet», hvor våre rettigheter er klart formulert.

Det internasjonale samfunnet sa, at de anerkjenner Jødenes rettigheter til Palestina og deres rettigheter til å rekonstruere sin stat i Palestina. Dette dokumentet ble sendt til San Remo-konferansen. De gikk enstemmig inn for dokumentet.

Så kom det tilbake til Folkeforbundet i 1922, og de gikk enstemmig inn for det. Dette betyr at Folkeforbundet har gitt alle politiske rettigheter i Palestina til Jødene, ingen til Araberne. Alle sivile og religiøse rettigheterer til hele befolkningen, som betyr Arabere, Jøder og Kristne etc.

Dette var det internasjonale samfunnets avgjørelse, noe som er folkerett også i dag, forklarte Zeev Jabotinsky.

Jordan & Israel
På spørsmål om Jordan inngår i det Britiske mandatområdet, som var lovet Israel, svarte Zeev Jabotinsky: Ja, helt klart. Gjennom ulike «hvitbøker» kuttet Britene opp landet. I 1946 hadde de revet ut 73% av vårt land og gitt det til Kong Abdullah av Jordan. Det var et brudd på folkeretten, sa Jabotinsky.

For eksempel seier artikkel sju i dokumentet klart, at mandat-makten i Palestina må gi borgerskap til enhver Jøde, som ønsker å gjøre Palestina til sitt permanente oppholdssted. Men Britene fulgte ikke dette, sa Jabotinsky.

Folkeforbundet & FN
Det er noen, som vil argumentere,at det ikke er noen sammenhengende fortsettelse mellom Folkeforbundet og De Forente Nasjoner, men FN er bygget på deres charter. Uten dette kan ikke FN fungere.

Klausul 80 i charteret seier meget klart, at FN ikke har lov til å endre status i noe områder, som var under mandatregimet til Folkeforbundet, om ikke alle parter er enige om en endring. Dette ugyldiggjør resolusjon 181.

Delingen av Palestina ble også ugyldiggjort, fordi Araberne, som var den andre parten, sa, at de aldri ville akseptere den og bekjempe den med makt, noe de også gjorde, forklarte Jabotinsky.

Folkeretten
I mine foredrag spør jeg, om folk vet, hvilket år det første organiserte fientdlige Arabiske angrepet mot Jøder kom, altså dagen da krigen mellom Arabere og Jøder brøt ut. Det var i 1920, bar to uker før San Remo-konferansen.

Da Mufti Haj Amin al-Husseini forsto, hva som ville bli bestemt, startet han volden for å trosse det internasjonale samfunnets lovlige avgjørelse, som gikk i favør av Jødene. De har fortsatt siden da. I 1921, 1929 og 1936.

Da så Husseini, at han kunne kanskje få litt hjelp fra Adolf Hitler, og han gikk med SS. Husseini var sammen med Adolf Eichmann om å forberede, hvordan man skulle utrydde alle Jødene i Palestina, så snart Ervin Rommel gikk inn.

Så har man hatt alle krigene, terror og den psykologiske krig, som de har lansert mot oss. Dette er alt sammen for å trosse en lovlig beslutning av det internasjonale samfunnet. Enhver, som taler om en Tostatsløsning, belønner terrorisme og vold og trosser en lovlig internasjonal beslutning.

-Så om man går inn for en stat i FN, så er dette belønning for terror?
Selvfølgelig, selvfølgelig, sa Zeev Jabotinsky.

USA støttet Israel
Jabotinsky er også opptatt av USA's rolle. I 1922 vedtok Kongressen i USA å anerkjenne Jødenes rettigheter til å forme en stat. Dette gikk gjennom som en lov og ble signert av USA's 29. President, Warren G. Harding.

I 1924 signerte USA og Storbritania den Anglo-Amerikanske konvensjon. Der siterer de ord for ord hele dokumentet «Palestina-mandatet». Dette betyr, at USA, i tillegg til folkeretten, ved sin egen lovgivning er bundet til folkeretten om et Jødisk hjemland i hele Palestina.

Det ble kalt for Lodge Fish-resolusjon nummer 360. Den folkerettslige konvensjon ble endelig signert i 1925 og verifisert av USA's 30. President John Calvin Coolidge.

Dersom President Barack Hussein Obama nå handler mot Amerikansk lov og deres egen forpliktelse overfor internasjonale konvensjoner, som de signerte med Britene, så må vi spørre, hvor stor vekt skal vi legge på Amerikanske garantier for vår sikkerhet.

Enten er man bundet av det, man har forpliktet seg til, eller så er man det ikke. Det spiller ingen rolle, at Obama er den 40. Presidenten og Coolidge var den 30., sa Zeev Jabotinsky.